Surinaamse politiek spaart publiekstrekker in Moengo niet

12 september 2019 

De Tembe Art Studio
Blik in het kunstenaarscentrum

Na jaren van tegenslag gelast kunstenaar en festivalorganisator Marcel Pinas dit jaar het Moengo Festival af. De schade blijft bij toeval beperkt tot Moengo zelf. De uitbreidingen met enkele festivaldagen in Albina en een pre-festival in Frans-Guyana blijken nu ineens de hoofdattractie te worden waardoor een klein deel van het festival überhaupt nog doorgaat.

Er zijn drie edities van het festival dat sinds 2013 wordt gehouden: een muziekfestival, een theater-en-dans-festival en een beeldende-kunst-festival. Dit jaar zou het muziekfestival worden gehouden. In 2018 verwelkomde Pinas nog meer dan 20.000 bezoekers in Moengo.

De bestaanszekerheid van het kunstinitiatief wordt echter al jarenlang door toedoen van ministers en de lokale districtscommissaris bedreigd, allen bestuurders van de NDP van president Desi Bouterse. Dit jaar staat het project zo onder druk, dat Pinas de organisatie ervan staakt. Hij is bang dat de politiek kort voor of tijdens het festival onverwachte beslissingen neemt, waardoor het ten behoeve van gasten en artiesten een onverantwoord risico is om het festival nog verder te plannen.

De hachelijke situatie draait allemaal rond de Tembe Art Studio, die Pinas tien jaar geleden vestigde in het voormalige ziekenhuis van het bedrijf Suralco. Gedurende de jaren kreeg zijn stichting het ziekenhuis in bruikleen en Pinas bouwde het uit tot een kunstatelier dat internationale kunstenaars aantrekt. Ze zijn van belang voor de lokale jeugd die ze inspireerden tot het maken van kunst, muziek en theater. Voor de jongeren geen sinecure. Ze groeien op in een district dat de littekens van de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) nog steeds draagt. Daarbij is er sprake van economische teruggang en een hoge werkloosheid.

De bezoekende kunstenaars hebben in de loop van de tijd allerlei kunstwerken nagelaten waaruit een internationaal kunstpark is opgebouwd. Het terrein rondom de studio vormt elk jaar het festivalterrein dat een trekpleister is geworden voor bezoekers uit de omgeving, festivalgangers, toeristen en vakmensen uit de kunst- en cultuursector.

Suralco staakte de bauxietwinning enkele jaren geleden echter in Suriname en de droeg zijn bezittingen over aan de Surinaamse regering. Ondertussen kwamen er kapers op de kust die hun zinnen op het grondstuk en het pand zetten. In 2016 zette Pinas zich schrap tegen een ondernemer die beweerde een bouwvergunning te hebben. Het jaar erop werd kort voor het festival water en elektriciteit afgesloten, wat ternauwernood op tijd werd hersteld. Dit jaar kwamen op twee dagen achtereenvolgens districtscommissaris Kenya Pansa en vervolgens de ministers Vijay Chotkan en Stuart Getrouw en oud-minister Jerry Miranda het terrein op, die het pand inspecteerden en met geweld sloten van de deuren af lieten slaan. De manier waarop dit ging en de onwil van de politiek om de schade te herstellen hebben diepe sporen nagelaten bij Pinas.

Alsof de druk van de politiek nog niet groot genoeg was, liet de NDP afgelopen maandag een scholierenprotest in scene zetten bij de studio. In de werkelijkheid waren het echter geen scholieren, maar betaalde krachten van de NDP zonder binding met het plan. Ze werden door de politiek ingezet om te protesteren voor het vestigen van een school in de kunststudio.

Voor Pinas wordt het inmiddels allemaal teveel. Hij gooit vooralsnog voor dit jaar de handdoek in de ring. Onder deze druk kan hij geen festival organiseren in Moengo. De grote toeristische trekker verhuist nu richting de Franse grens en zal in Moengo geen bezoeker ontvangen, in het midden van het toerismeseizoen in Suriname, van medio augustus tot medio oktober.

Impressie van het festival

bewerken
 
Opening met de Poolo Boto in 2017
 
Seminars in de Tembe Art Studio
 
Percussionisten in 2016
 
Dansers in 2017

Bronnen

bewerken
Wikipedia heeft het volgende artikel over dit onderwerp beschikbaar: