Wikinieuws:Wikipedia

Wikipedia is, net als Wikinieuws, een project van de Wikimedia Foundation, een in Florida gevestigde organisatie zonder winstoogmerk. Onder de paraplu van deze Wikimedia Foundation bevinden zich diverse projecten waarvan Wikipedia het oudste, het bekendste en meest succesvolle project is.

Wikipedia en Wikinieuws zijn echte wiki's. Dit betekent dat elke inhoudelijke pagina door iedere willekeurige bezoeker bewerkt kan worden. Wikipedia is de eerste serieuze, algemene encyclopedie waarbij met dit concept gewerkt wordt. Hoewel voor de Wikipedia het systeem enigszins is aangepast, is toch veel van de originele cultuur die bijna alle WikiWikiWebs kenmerkt bewaard gebleven, zoals vrije opbouw en beheer door het collectief van auteurs.

Kenmerkend voor het project en het succes ervan is tevens het feit dat de inhoud rechtenvrij is. Tekst en media zijn door de rechthebbende door middel van de GNU/FDL licentie vrijgegeven en beschikbaar gesteld voor het publiek.

Wikipedia presenteert zich daarbij uitdrukkelijk als een encyclopedie, en niet als een woordenboek, discussieforum of webportal.

Zie verder: Wikipedia op Wikipedia