Maximumsnelheid overdag naar 100 km/u op alle Nederlandse snelwegen

14 november 2019 

De huidige situatie
De toekomstige situatie

De overdag wettelijk toegestane maximumsnelheid gaat op alle Nederlandse autosnelwegen omlaag van 130 naar 100 kilometer per uur. Tussen 19:00 en 6:00 mogen nog wel de oude maximumsnelheden van 120 of 130 km/u worden gereden op plekken waar dit nu ook is toegestaan. Het kabinet heeft deze nieuwe maatregel woensdagmorgen officieel bekendgemaakt tijdens een presentatie, nadat het nieuws gisteren al was uitgelekt.

De maatregel maakt deel uit van een plan van aanpak om de stikstof- en PFAS-crisis het hoofd te bieden. Door vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden moet er meer ruimte komen voor onder meer de woningbouw, zodat er op afzienbare termijn 75.000 nieuwe woningen bij kunnen komen. Andere belangrijke onderdelen van het plan van aanpak naast de verlaging van de maximumsnelheid zijn een vermindering van de stikstofuitstoot via veevoer (door verlaging van de hoeveelheid eiwitten) en een reorganisatie van de Natura 2000-gebieden in Nederland.

Premier Rutte sprak tijdens de presentatie woensdag van een "rotmaatregel" en zei er "ongelooflijk van te balen". Tevens noemde hij het de grootste crisis sinds het begin van zijn premierschap. Volgens hem is de snelheidsverlaging niettemin nodig om te voorkomen dat er banen verloren gaan.

Onduidelijk is nog wanneer de maatregel precies van kracht wordt. Eerst moeten er nog allerlei zaken worden geregeld, zoals het vervangen van de verkeersborden met daarop de oude maximumsnelheden. Onduidelijk is ook of de maatregel van tijdelijke aard zal zijn.

Bronnen

bewerken
Wikipedia heeft het volgende artikel over dit onderwerp beschikbaar: