Zeer bijzondere vondst van archeologische voorwerpen uit Noordzee

10 maart 2008 

voorbeeld van een vuistbijl

Uit een afvalberg van een sorteerbedrijf voor zand en grind in Vlissingen van materiaal afkomstig van de op een afstand van dertien kilometer uit de kust van Great Yarmouth gelegen zeebodem, heeft amateurarcheoloog Jan Meulmeester de afgelopen maanden een grote hoeveelheid archeologische voorwerpen aangetroffen, zoals onder andere 28 vuistbijlen.

In een bepaalde periode van de prehistorie stond het peil van de Noordzee honderd meter lager waardoor drooggevallen delen konden worden bewoond. Men denkt dat de archeologische voorwerpen afkomstig zijn van de Neanderthalers en schat hun ouderdom op honderdduizend tot honderdvijftigduizend jaar, uit de oude steentijd, ook wel aangeduid als het paleolithicum. De vuistbijlen zouden de Neanderthalers hebben gebruikt om het vlees van gedode mammoeten te snijden.

Zijn vondst is zo bijzonder omdat het om één plek gaat en men ook weet welke plek. Bovendien is het een aanwijzing dat Groot-Brittannië destijds was bewoond, een welkome aanvulling op het reeds bestaande maar tot voor kort zeer schaarse bewijsmateriaal.

BronnenBewerken