Zeearendjongen zijn een mannetje en een vrouwtje

27 mei 2008 

hij en zij
Zeearendjongen zijn een mannetje en een vrouwtje

In de Oostvaardersplassen zijn de de jonge zeearenden die dit jaar geboren zijn geringd.

Het nest dat midden in een moeras ligt moest met een kano benaderd worden. Een boswachter van Staatsbosbeheer klom met een ladder in de boom om vervolgens de jonge vogels neer te laten voor het ringen en een onderzoek. Het vrouwtje woog 4,2 kilo terwijl het mannetje 3,5 kilo woog. Het onderzoek dat anderhalf uur duurde, levert informatie op waarmee de verspreiding, de trek, de vestiging en leeftijd van de vogels gevolgd kan worden. Ervaring opgedaan in het buitenland leert dat dit onderzoek geen kwalijke gevolgen met zich mee brengt.

Dit is de derde keer dat er jongen in de Oostvaardersplassen uit het ei komen. Er zijn nu drie vrouwtjes en een mannetje geboren. Omdat jonge vrouwtjes over het algemeen in de buurt van hun geboorteplaats blijven zeker als er genoeg voedsel is, wordt de kans dat je in en om de Oostvaardersplassen een zeearend ziet steeds groter.

Het oudste jong dat in de Oostvaardersplassen is nu drie jaar, de hoop is dat het net als zijn moeder haar eerste nest op vierjarige leeftijd in een haar vertrouwde omgeving zal maken.

Bronnen bewerken