Yvan Mayeur stapt op als burgemeester van Brussel

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

8 juni 2017 

Yvan Mayeur stapt op als burgemeester van Brussel, hij wordt opgevolgd door Philippe Close.

Yvan Mayeur (PS) stapt op als burgemeester van Brussel. Zijn positie was volgens politici onhoudbaar geworden nadat hij verwikkeld was in het schandaal rond Samusocial. Daar zou hij riante zitpenningen hebben ontvangen die bekostigd werden door giften van particulieren.

Ook vanuit Mayeurs eigen partij werd de druk groot om op te stappen. Rudi Vervoort en Charles Picqué vonden dat de "geloofwaardigheid van de partij op het spel stond".

Een van de belangrijke realisaties onder leiding van Yvan Mayeur was de invoering van de voetgangerszone in de Anspachlaan.

Wie de nieuwe burgemeester is nog niet meteen beslist. Mayeur wil evenwel als schepen actief blijven in de stad, maar dat roept ergernis op bij SP.A. Laurette Onkelinx verklaarde dat Mayeur in een nieuw samengesteld stadsbestuur geen schepen zou worden: "Het is een evidentie dat Mayeur geen schepen wordt. En ik moet zeggen dat ik genoeg heb van de vijandigheden en de leugens aan het adres van een man die al aan de grond zit."

De oud-burgemeester zal voortaan enkel nog in de gemeenteraad zetelen.

Update 9 juni 2017 
Philippe Close neemt burgemeesterssjerp over

.Philippe Close is voorgesteld als nieuwe burgemeester van de stad. Close is al sinds 2006 schepen van toerisme, personeel en financiën. Daarnaast zetelt hij momenteel ook in Brussels parlement, die functie laat hij vallen voor het burgemeesterschap. SP.A verlaat de coalitie van PS, MR en Open VLD. De post van Ans Persoons (SP.A) komt daarmee vrij te staan.

Schepen Els Ampe benadrukt dat er een lijst komt van alle schepenen en hun mandaten. Het schepenambt van SP.A wordt ook niet ingevuld door iemand anders van de meerderheid. "Het stadsbestuur zal hetzelfde werk verrichten met een persoon minder", aldus Ampe op de persconferentie van het stadsbestuur. Schepen Alain Courtois die het startschot gaf van de conferentie: "Wat gebeurd is, heeft me diep geraakt. Maar we hebben de meerderheid hier versterkt."

Update 15 juni 2017 
Oproep om partijkaart in te trekken

PS'er Rudi Vervoort roept op om de partijkaart van Yvan Mayeur en voormalig Samusocial-directrice Pascale Peraïta in te trekken. Als het van Vervoort afhangt moet Mayeur ook zijn resterende zetel in de gemeenteraad inleveren. Ondertussen loopt er een gerechtelijk onderzoek naar de twee.

Binnen de PS denken ze er ondertussen aan een cumulverbod te doen gelden binnen de partij. Dat zou mistoestanden als deze in het vervolg moeten voorkomen.

Update 30 juni 2017 
Mayeur stapt vrijwillig op bij de PS

Mayeur geeft in een brief toe dat hij fouten heeft gemaakt tijdens zijn burgemeesterschap en stapt daarom uit de PS. Hij schreef de brief naar Jacqueline De Baets, voorzitster binnen de ethische commissie van de partij.

Quote begin
'Mijn liefste Jacqueline, Hierbij vraag ik je om akte te nemen van mijn ontslag uit de Parti Socialiste. Het is met pijn in het hart dat ik je dit schrijf. Ik ben een socialistisch militant. Ik was er steeds van overtuigd dat ik handelde in het belang van ons ideaal. In mijn afdeling en aan de basis, maar ook in de verschillende functies die ik heb mogen uitoefenen in het parlement, bij het Brusselse OCMW, in de openbare ziekenhuizen en bij de stad Brussel. Samusocial, dat ik mee heb opgericht, heeft duizenden daklozen aan onderdak geholpen. We hebben driehonderd jobs gecreëerd in een moeilijke, sociale sector. Ik heb wellicht fouten gemaakt. Ik betreur dat ten zeerste. Ik betreur ook dat ik me niet heb kunnen verantwoorden bij onze regionale autoriteiten. Ik zou je willen vragen om mijn ontslag over te maken aan de commissie, die misschien ondanks alles toch zou moeten horen wat ik vorige week verteld heb aan de twee vertegenwoordigers. Ik blijf een partijloos socialistisch militant.'

— Yvan Mayeur
Quote einde
Update 12 september 2017 
Mayeur verlaat de gemeenteraad

Mayeur zal op 25 september voor het laatst zetelen in de Brusselse gemeenteraad. Hij stapt ook op als bestuurder van Vivaqua. "Zoals hij heeft beloofd, zal hij uit het politieke leven verdwijnen", aldus burgemeester Philippe Close.

Gerelateerd bewerken

Bronnen bewerken