Hoofdmenu openen

Wikinieuws β

Wikinieuws:Originele reportage

Originele reportages kan je maken door mensen te interviewen of door onderzoek te doen naar een tot dusver nog niet gepubliceerd verhaal. Je kan ook een ooggetuigenverslag schrijven van een nieuwswaardige gebeurtenis.

OnderscheidBewerken

Hier op Wikinieuws onderscheiden we:

Interview
Een interview is in principe voor Wikinieuws afgenomen. Een gebruiker kan zelf op pad zijn gegaan of een interview van een andere Wikinieuws hebben vertaald. Van andere interviews zijn de rechten voor reproductie meestal niet vrijgegeven. Alle interviews staan in de Categorie:Interview en in principe niet ook nog in de Categorie:Originele reportage (tenzij er nog een origineel bericht omheen geschreven is)
Onderzoeksjournalistiek
Hier gaat het om nieuws waarvan de feiten grotendeels zelf zijn verzameld. Er zijn meerdere bronnen gebruikt, maar de schrijver gebruikte ze min of meer als een onderzoeker. Er kunnen eigen conclusies gemaakt zijn, zaken zijn nagerekend of geanalyseerd, of testen of metingen zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld: twee zaterdagen na elkaar een online petitie checken en concluderen dat er deze week duizend mensen hebben getekend. Een ooggetuigenverslag valt hier niet onder. Artikelen staan in de Categorie:Onderzoeksjournalistiek en in principe niet ook nog in de Categorie:Originele reportage.
Originele reportage
Omdat de bovenste twee ook originele reportages genoemd hadden kunnen worden − maar we hier deze categorieën hanteren − is dit een restcategorie. Een ooggetuigenverslag valt hier bij uitstek onder, maar ook een verslag van ontwikkelingen op een Wikiproject. Zo gauw de schrijver kan zeggen: "Ik heb het zelf gezien, ik was erbij, of ik maakte er deel van uit...", is een artikel een originele reportage. Nadere bronvermelding is in deze gevallen nogal eens afwezig, al kan het bericht verstevigd worden met externe bronnen. Pas wel op dat je betrokkenheid de neutraliteit niet in gedrang brengt. Je zou dan een opiniestuk kunnen overwegen. Het artikel staat in de Categorie:Originele reportage en bij de bronvermelding wordt het sjabloon {{Originele reportage}} geplaatst.
Welke hoort niet in dit rijtje thuis
'Gewone nieuwsberichten' zijn berichten waarvoor je bronnen hebt gebruikt, al waren het er meer. Stel je gebruikt vier onderscheidenlijke berichten uit De Standaard, De Volkskrant, de New York Times en de Süddeutsche Zeitung en schrijft op basis van die berichten een geheel nieuw artikel: dan heet dat gewoon journalistiek. Letterlijk overschrijven had al niet gemogen, dus je herschrijft het altijd al. Al zijn grondige artikelen vaak wel hele goede artikelen!

Andere mogelijkhedenBewerken

De volgende drie mogelijkheden kun je als nieuwsartikelen beschouwen (mogen in de hoofdblokken van de hoofdpagina komen), maar dat is een optie, geen verplichting. Wanneer er meer van komen, kunnen deze artikelen een eigen plaats krijgen op de hoofdpagina.

De titel moet wel beginnen met de themanaam + dubbele punt, zodat de lezer direct duidelijk is dat het niet om een gewoon nieuwsartikel gaat.

Opiniestuk
De titel begint met "Opinie: ..." en het wordt in elk geval geplaatst in de Categorie:Opiniestuk.
Recensie
Recensie van een boek, muziekalbum, film, enz. De titel begint met "Recensie: ..." en het wordt in elk geval geplaatst in de Categorie:Recensie.
Reisverslag
Reisverslag van een noemenswaardige reis. Vergeet niet − waar mogelijk − relevante links naar Wikivoyage toe te voegen (voeg als interne link [[voy:...]] toe). De titel begint met "Reis: ..." en het wordt in elk geval geplaatst in de Categorie:Reisverslag.
Originele fotoreportage
Artikelen met één of meer zelf gemaakte foto's over het onderwerp. Deze komen in de Categorie:Originele fotoreportage te staan. Een fotoreportage heeft dus veel gemeen met een originele reportage (hierboven beschreven), maar zoals de naam het zegt bevatten deze artikels ook mediabestanden. Artikelen met een ruim aanbod aan foto's en weinig begeleidende tekst zijn toegestaan, maar hebben dan wel een titel die begint met "Fotoreportage:...".

Keuze gemaakt?Bewerken

Er zijn wel enkele regelsBewerken

Het allerbelangrijkste is dat je je in de buitenwereld steeds moet voorstellen als een freelance journalist; je mag je nooit voorstellen als een vertegenwoordiger van Wikinieuws. Je mag wel zeggen dat je van plan bent te publiceren op Wikinieuws, maar het moet duidelijk zijn dat jouw acties onafhankelijk zijn van Wikinieuws. Bovendien mag je geen misbruik maken van de reputatie van Wikinieuws of de Wikimedia Foundation.

Notities bijhoudenBewerken

Je moet bewijzen kunnen leveren van alle feiten die je opneemt in een originele reportage. Daarom moet je dus goede notities bijhouden, en die plaatsen op de overlegpagina van het artikel. Voeg alles toe op de overlegpagina wat je kan, bvb. een verslag van een volledig interview, e-mails, geluidsbestanden (via Commons), enzovoort. Als de notities te lang zijn, of als je omwille van privacyredenen je e-mails of interviews niet wil bekendmaken, kan je ze ook doorsturen via e-mail naar een moderator. Deze zullen dan op de overlegpagina bevestigen dat ze de documenten ontvangen hebben.

Als je noteert, probeer dan je eigen kortschrift te ontwikkelen. Specificeer wat echt letterlijke citaten zijn. De meningen onder reporters over geluidsrecorders variëren, sommigen vinden dat men teveel steunt op opnameapparatuur.

Wees er zeker van dat je jezelf duidelijk identificeert op de overlegpagina van je artikel, zodat anderen weten bij wie ze moeten zijn als ze de feiten willen controleren. Wikinieuws is geen peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift, maar we nemen de dingen toch graag serieus, en elk stukje authenticiteit dat je kan bewijzen, helpt daarbij. Bewijzen van ongekende oorsprong zijn trouwens geen bewijzen.

Probeer de feiten zo juist mogelijk weer te geven, en overspoel een artikel niet met materiaal waarvoor je geen bewijzen hebt.

EthiekBewerken

Als je een reportage maakt, ben je gebonden aan een ethische gedragscode, in het bijzonder wanneer je in contact komt met derden.

Interviews afnemenBewerken

Probeer meerdere informatiebronnen aan te spreken. Vooral voor controversiële onderwerpen is het goed om de tegenpartij ook te horen.

Je moet je op voorhand identificeren, en de geïnterviewde informeren als je opnames maakt of notities neemt voor een interview. De bron moet weten dat ze wordt geïnterviewd. Alle correspondenten moeten op voorhand weten dat je van plan bent hun antwoorden te publiceren. Vraag het op voorhand, niet alleen uit beleefdheid, maar ook omdat dat eenvoudiger is dan mensen te overtuigen nadat ze uit de biecht geklapt hebben. Als mensen weten dat je hen gaat interviewen is het aannemelijk dat alles wat ze zeggen tegen jou deel uitmaakt van het interview, maar sommige mensen zullen denken dat alleen het "formele" interview als bron gebruikt zal worden. Pas hier dus voor op.

Je zal vragen moeten stellen over auteursrechten als je materiaal zoals foto's krijgt van bronnen. De meeste organisaties zullen toestaan dat hun materiaal wordt gebruikt in nieuwsartikels, maar ze zullen meestal niet toestaan dat het materiaal onder een vrije licentie − zoals een Creative Commons licentie − wordt vrijgegeven. Enkel vrij materiaal kan worden geüpload naar Commons, en deze site laat niet toe afbeeldingen te uploaden.

Als je iets niet begrijpt, vraag dan om verduidelijking. Het helpt om tijdens een interview de geïnterviewde gerust te stellen. Kijk de persoon ook regelmatig aan en gebruik lichaamstaal zoals knikken en hummen (bevestigend 'hmm' zeggen).

Als je een persoon interviewt die gewend is om te worden geïnterviewd en misschien zelfs meer ervaring heeft dan jijzelf, probeer je dan bewust te zijn van de manipulaties die die persoon misschien probeert uit te voeren, of op welke manier hij/zij/x misschien je verslag probeert te beïnvloeden. Zorg dat jij de vragen bepaalt, niet je gesprekspartner.

Namen zijn heel belangrijk voor een verhaal, terwijl ze tegelijk heel vaak verkeerd worden genoteerd. Laat aan de persoon de naam zien om zeker te zijn dat je die juist hebt opgeschreven, of vraag de persoon zelf zijn of haar naam op te schrijven.

Interviews zijn van betere kwaliteit als ze in levenden lijve gebeurd zijn i.p.v. via bijv. de telefoon. Specificeer in het artikel hoe je precies de informatie vergaard hebt: via e-mail, een telefonisch interview, ...

Normaal gezien bereid je je voor op een interview door wat achtergrondinformatie te verzamelen. Zodoende moet je geen vragen stellen over dingen die je al kon weten uit andere bronnen of vorige interviews.

Soms kan je overeenkomstig het brongeheim de identiteit van je bron niet vrijgeven. Wanneer dat te vaak gebeurd, kan dat leiden tot incorrecte verslaggeving. Dit bemoeilijkt ook de controle van de informatie. Nochtans kan het een nuttige manier zijn om soms informatie los te weken die je anders niet zou krijgen.

Wees tenslotte ten allen tijde beleefd en neutraal.

OoggetuigenverslagBewerken

Als je als ooggetuige een verslag schrijft, leg dan kort in een "Originele reportage"-stukje op de overlegpagina uit wie je bent en waarom je aanwezig was, wat je relatie is met de gebeurtenis, en bovendien de manier waarop je de informatie hebt verkregen, en alles wat bovendien nog nuttig kan zijn. Jij bent dan de bron, en anderen zullen je waarschijnlijk willen contacteren, om de feiten na te trekken, of om je bvb. te interviewen.

Externe linkBewerken