Wikinieuws:Algemeen voorbehoud

   Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

bewerken
Deze nieuwswebsite wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd.
Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij die – als u zeker bent – zelf meteen te verbeteren, of een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort.

   Aansprakelijkheid

bewerken
De vrijwilligers die deze nieuwswebsite schrijven (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie.
Er zijn gebruikers (moderatoren) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de conciërges van Wikinieuws. Het is een uitvoerende functie.
Op juridisch vlak is de Wikimedia Foundation de eindverantwoordelijke.
Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst informeel contact op met de Nederlandstalige Wikinieuws om het probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.
Wanneer u een formele klacht wilt indienen dient u contact op te nemen met de Wikimedia Foundation, Inc  .