Wikinieuws:Afzetten van moderatoren

Vast Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vast' ligt. Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikinieuws-gemeenschap gebeuren.

Iemand die zelf stemgerechtigd is, kan het vertrouwen in een moderator opzeggen. Op de pagina Wikinieuws:Stemmen staat wanneer iemand stemgerechtigd is.

Alvorens de procedure kan worden gestart dient de betreffende moderator op diens overlegpagina te worden ingelicht over het voornemen. Op zijn vroegst 48 uur later, maar uiterlijk binnen 7 dagen, kan dan de procedure worden gestart middels een oproep op deze pagina. De oproep dient vergezeld te gaan van een motivatie en moet tevens op Aankondigingen, en op Mededelingen worden vermeld. De hiermee opgestarte stemming duurt 14 dagen.

Uitgebrachte stemmen tellen allen van gebruikers met stemrecht. Wanneer meer dan 25% van de deelnemende stemmers het vertrouwen in de moderator opzegt dan verliest deze de moderatorstatus (alleen de voor- en tegenstemmen worden meegeteld). Er is geen eis van een minimum aan reacties.

Een moderator die is afgezet kan zich niet eerder dan drie maanden na de afzetting opnieuw aanmelden als moderator.

Elke gebruiker kan met betrekking tot elke moderator ten hoogste eenmaal per zes maanden een oproep tot afzetting doen.

Enkel bureaucraatstatus ontnemen is niet mogelijk. Voor de afzetting van een bureaucraat moet men de procedure voor de afzetting van een moderator volgen.

Oude afzettingen zijn te vinden in het archief.