Welke gemeenschap levert 2 Europese zetels in?

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

12 september 2007 

Welke gemeenschap levert 2 Europese zetels in?

Het voorstel van de Grondwettelijke Commissie van het Europees Parlement om het aantal zetels in dat parlement met 35 te verminderen, is in België nog voor zijn goedkeuring een spaander in het hoenderhok. Net als de meeste lidstaten moet ook België zijn delegatie verkleinen, in dit geval met twee zitjes.

Momenteel heeft België 24 zetels: 14 in het Nederlandstalige kiescollege, 9 in het Franstalige en 1 in het Duitstalige college. In de sfeer van communautair gekibbel die het land reeds enkele maanden in de ban houdt, zijn de gemeenschappen er nog lang niet uit wie deze twee zetels zal inleveren. Eén voor de Vlamingen en één voor de Franstaligen lijkt voor de hand liggend, maar de Franstaligen verzetten zich hiertegen. Zij voeren aan dat ze in 2004, toen het aantal zetels van 25 naar 24 werd teruggeschroefd, ook reeds moesten inleveren. Voorts wil de Franse gemeenschap de Duitstalige zetel afvoeren, omdat deze verhoudingsgewijs een te klein deel van het Belgische volk vertegenwoordigt. De Duitstalige gemeenschap wijst dit van de hand en voert aan dat ook kleinere eenheden inspraak moeten hebben, net als België dat als klein land in Europa heeft.

Het voorstel tot herverdeling van de zetels is echter nog niet definitief. Er kunnen nog amendementen worden ingediend en het is niet ondenkbaar dat verschillende lidstaten via hun vertegenwoordiging nog zullen proberen extra zetels binnen te halen. Als het voorstel een meerderheid krijgt in de plenaire vergadering van het Europees Parlement, wordt het opgenomen in het nieuwe EU-verdrag, waarover de Europese Raad op 18 oktober zijn fiat moeten geven.

Bronnen bewerken