Vrouwenorganisaties houden "Equal pay day" in België

30 maart 2007 

Vrouwenorganisaties houden "Equal pay day" in België
Militanten van KAV deelden paaseitjes uit, grote voor vrouwen en kleintjes voor de mannen, om voor het loonsverschil te compenseren.
De paashaas van de vakbond ACV deelde ook chocolade uit op de markt vrijdagochtend in Leuven.

Vandaag zetten verschillende vakbonden en vrouwenorganisaties acties op touw op openbare plaatsen en in bedrijven overal in België om gelijk loon voor vrouwen te eisen. Vrijwilligers deelden folders uit op Brussels Airport en in de Brusselse metro, en ook in treinstations, bedrijven, ziekenhuizen en scholen overal in het land.

De derde edities van de Equal Pay Day, naar een Amerikaans idee, was een initiatief van de socialistische vrouwenorganisatie zij-kant en de ABVV-vrouwen, samen met hun Franstalige collega's de PS-vrouwen en het FGTB respectievelijk. Andere partners voor het initiatief waren het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging KAV en de Christelijke vakbond ACV.

Uit een studie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat de bruto lonen in België voor vrouwen gemiddeld nog 15% lager liggen. Dit cijfer varieert in verschillende studies. Een studie die de vakbonden lieten uitvoeren door het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven, toonde een loonkloof van 26%, op basis van de lonen van 20'000 mannen en vrouwen. Het loonsverschil vertaalt zich later ook in een pensioensverschil.

Volgens de Structure of Earnings enquête van Eurostat loopt het Europese loonsverschil op tot 26%, terwijl volgens hen het verschil in België ongeveer 17% bedraagt. Voor Nederland spreekt Eurostat van een loonkloof van 24%. Zweden, Polen, Hongarije en Slovenië doen het nog beter dan België, terwijl in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus vrouwen zowat 30% minder verdienen dan mannen. De Europese dag voor gelijk loon voor vrouwen werd op 22 februari gehouden. In de V.S., waar het verschil nog groter is, houdt men Equal Pay Day op 24 april.

Vrijwilligers van het ABVV deelden flyers uit en compenseerden het loonsverschil symbolisch door vrouwen chocoladen euro's toe te stoppen.

Het loonsverschil is het gevolg van het personeelsbeleid van de bedrijven, maar wordt ook beïnvloed door de rol van de vrouw in het gezin en de maatschappij, door verschillen in het onderwijs, enzovoort. Maar zelfs wanneer men voor deze factoren corrigeert, blijft er nog een verschil van 5 tot 7% over.

De organisatoren erkennen dat er een kleine vooruitgang is geboekt sinds 1995, en dat er sinds hun actie vorig jaar hoopvolle politieke stappen ondernomen werden. Symbolisch hebben ze hun actie dan ook één dag opgeschoven, van 31 maart vorig jaar naar 30 maart. De idee erachter is dat vrouwen "15 maanden moeten werken om hetzelfde te verdienen als mannen", tot 30 maart dus. Ze hopen ooit dus de dag te kunnen organiseren op 31 december, als vrouwen op een jaar hetzelfde verdienen als mannen.

Met hun campagne sporen de organisaties de politici aan om de rapportering over het fenomeen te bevorderen, het genderbeleid in de bedrijven te aan te moedigen, genderdiscriminatie op te nemen in het onderwijspakket, en de beloftes die de regering al gedaan heeft, na te komen.

Bronnen bewerken

Originele fotoreportage
Dit artikel bevat originele foto's en eventueel originele journalistiek.