Verwachte economische groei neemt af

11 juni 2008 

Ministerie van Economische Zaken in Den Haag

De verwachte economische groei in Nederland voor volgend jaar is in een nieuwe prognose door het Centraal Planbureau (CPB) naar beneden bijgesteld en bedraagt nu 1,25 procent. In maart dit jaar verwachtte het CPB nog dat deze groei 1,75 procent zou bedragen. Voor dit jaar wordt nog een groei van 2,25 procent verwacht. De prognose is door het CPB voor het kabinet gemaakt in verband met de komende begroting op Prinsjesdag.

De inflatie in Nederland wordt opgestuwd door de hoge olieprijzen en zal naar verwachting volgend jaar oplopen naar 3,5 procent. De gemiddelde koopkracht zal volgend jaar naar verwacht een kwart procent stijgen, maar bijvoorbeeld alleenstaanden en AOW'ers zullen er bij ongewijzigd beleid een half procent op achteruit gaan. Eerder werd nog verwacht dat de koopkracht volgend jaar met 1 procent zou stijgen.

De hoge olieprijzen zorgen wel voor meer inkomsten uit aardgas voor de overheid en doen het begrotingsoverschot toenemen. Dit zogeheten EMU-saldo zal naar verwacht dit jaar op 1,2 procent uitkomen en volgend jaar op 1,8 procent. Maar het zogeheten 'robuuste' EMU-saldo, waarin aardgasbaten, conjunctuur en rente-inkomsten en -uitgaven niet worden meegerekend, zal naar verwachting veel lager zijn.

Bronnen bewerken