Vandeput onder vuur na rapport over F-16's van Lockheed Martin

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

21 maart 2018 

Een F-16 in Kleine-Brogel.

Vandeput onder vuur na rapport over F-16's van Lockheed Martin

De Belgische minister van Defensie Steven Vandeput ligt onder vuur na het bekend worden van een rapport over de levensduur van de Belgische F-16's dat Lockheed Martin op 26 april 2017 overhandigde aan de Belgische Defensie. Vandeput heeft eerder herhaaldelijk beweerd dat de vliegtuigen maximaal 8.000 vluchturen hebben en daardoor uiterlijk in de periode 2023-2028 versleten zouden zijn. Dit argument is in 2015 door de regering-Michel gebruikt om over te gaan tot een miljardenaankoop van nieuwe toestellen. In het rapport stelt de vliegtuigfabrikant echter dat zelfs de oudste toestellen zonder veel extra kosten nog tot 2029 meekunnen, dus zes jaar langer dan in de modellen waar door de Belgische regering tot nu toe van werd uitgegaan.

Een studie naar de mogelijkheid tot verlengde levensduur van de F-16's bestond helemaal niet, beweerde Vandeput, nadat hij hierom herhaaldelijk was gevraagd. Nu zegt Vandeput dat hij van het bestaan van de studie van Lockheed totaal niet op de hoogte was: "Het was een zware inschattingsfout dat de rapporten over de levensduur van de F-16′s niet zijn doorgestroomd naar mij of naar Chef Defensie Marc Compernol". Hij ontkent ten stelligste dat hij ooit bewust informatie voor het parlement heeft achtergehouden, en zegt dat hij het rapport pas dinsdagmorgen voor het eerst heeft gezien in zijn mailbox. Premier Michel heeft een onderzoek bevolen.

Vanuit de oppositie is woedend gereageerd. Sp.a.-voorzitter John Crombez en Groen-parlementslid Wouter De Vriendt vinden dat de geplande aankoopprocedure moet worden opgeschort. Dit is Vandeput echter vooralsnog niet van plan.

Inmiddels heeft kolonel Harold Van Pee, die de leiding heeft over het vervangingsdossier van de F-16's, toegegeven dat hij vorig jaar al van de studie van Lockheed Martin op de hoogte was. Hij zegt er echter bij dat de studie wat hem betreft geen enkele waarde heeft.

Gerelateerd bewerken

Bronnen bewerken