Topambtenaar Koninkrijksrelaties in opspraak

17 november 2018 

Henk Brons, gewezen topambtenaar voor Koninkrijksrelaties op het ministerie van Binnenlandse zaken (januari 2015 - juli 2018), kreeg tijdens zijn laatste negen maanden een onkostenvergoeding van 41.745 euro (4.500 per maand) waar maar een fractie van de onkosten tegenover stonden. De vergoeding was bedoeld om extra verblijfkosten te dekken in de Nederlandse Cariben. In deze tijd werkte hij echter weer in Nederland en verbleef hij slechts 18 dagen op Curaçao. Per dag komt dit neer op een onkostenvergoeding van 2319 euro. De 26 dagen die hij op Aruba en Sint Maarten verbleef waren daar niet voor bedoeld en heeft hij kunnen declareren als dienstreizen.

De onkostenvergoeding werd goedgekeurd door de secretaris-generaal, terwijl dit tegen de richtlijnen is. Die schrijven voor dat een ambtenaar zich dan minstens 60 dagen aaneengesloten in het buitenland moet bevinden. Alleen naar redelijkheid kan hiervan afgeweken worden. Als reactie liet het ministerie weten dat Brons niet in Nederland woonde, maar in Curaçao, en als zodanig naar Nederland werd gedetacheerd. Het zou de bedoeling zijn geweest dat Brons weer naar Curaçao zou terugkeren. De vergoeding komt boven op het inkomen van 181.000 euro van Brons, met inbegrip van een kostenvrij gebruik van de ambtswoning op Curaçao.

20 november 2018 
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd de zaak Brons nader te willen onderzoeken. Ook kondigde ze aan in de toekomst maatwerkafspraken te willen kunnen maken voor buitenlandbezoeken.[1]