Surinaams directeur LVV op non-actief vanwege toestemming aan Chinese vissers

18 januari 2019 

Djoemadie Kasanmoesdiran, de directeur van het ministerie van LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij), is door minister Lekhram Soerdjan uit zijn functie ontheven. Hij was het, die in juli 2017 schriftelijke toestemming heeft gegeven aan Chinese hektrawlers om in Surinaamse wateren te vissen. Kasanmoesdiran wordt opgevolgd door Deepak Jairam. De minister heeft dit maandag al per brief aan topfunctionarissen van het ministerie laten weten.

Er was veel onrust onder Surinaamse vissers omdat de grote Chinese vissersboten, ook wel fabrieksschepen genoemd, de visstand in en rond Suriname drastisch zouden kunnen gaan verstoren. Zes schepen meerden aan in Suriname maar voldeden nog niet aan de voorwaarden. Er wordt druk uitgeoefend op het ministerie om de toestemming weer in te trekken. Ook willen organisaties uit de sector weten aan wie en hoeveel vergunningen zijn verstrekt voor visserij in Surinaamse wateren.

Gerelateerd bewerken

Bronnen bewerken