Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
{{datum|9 april 2008}}
[[Image:Heckrund1.JPG|thumb|350px|Heckrunderen in de Oostvaardersplassen]]
Staatsbosbeheer heeft haar toekomst visie voor de ontwikkeling van de [[w:Oostvaardersplassen|Oostvaardersplassen]] gepubliceerd. Veel van de oorspronkelijke planten zoals de [[w:wilg|wilg]] en het [[w:riet|riet]] zijn aan het verdwijnen en de [[w:grote grazers|grote grazers]] als het [[w:Heckrund|Heckrund]], de [[w:konik|konik]] en het [[w:edelhert|edelhert]] hebben nu een populatie die een evenwicht kent. Hierdoor veranderdverandert de termijn die nodig is om de te verwachte veranderingen te constateren en daarmee is er behoefte aan een lange termijn visie die de gebruikelijke 10 jaars planning te boven gaat.
 
==Visie==
 
===Uitbreiding areaal===
Na het aansluiten van het Fluitbos hoopt Staatsbosbeheer op korte termijn het Kotterbos en het Hollandse Hout aan te sluiten bij de Oostvaardersplassen. Hiermee wordt voldaan aan Dit is de opmaat naar de realisatie van een verdere uitbreiding van het areaal in de richting van het [[w:Horsterwold|Horsterwold]] en uiteindelijk de [[w:Veluwe (streek)|Veluwe]]. Hiertoe zijn nog diverse administratieve hobbels te nemen waarbij meerdere met instanties zoals gemeenten en het waterschap overeenstemming gevonden moet worden.
 
==De werkelijkheid van de Oostvaardersplassen==
51

bewerkingen