Sophie Brasseur promoveert op trek van zeehonden in de Noordzee

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

31 augustus 2017 

Sophie Brasseur promoveert op trek van zeehonden in de Noordzee

Op 30 augustus 2017 is S.J.M.S. (Sophie) Brasseur aan de Wageningen-universiteit gepromoveerd op een proefschrift over Zeehonden in beweging. Ze heeft een langlopend onderzoek gedaan naar gewone zeehonden (Phoca vitulina) en grijze zeehonden (Halichoerus grypus), vooral in de Waddenzee.

De volledige titel van het proefschrift luidt: Seals in Motion: How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea (hoe (trek-)bewegingen de populatie-ontwikkeling van gewone en grijze zeehonden in de Noordzee sturen). Er worden populatietrends in beschreven en de dynamiek van het herstel van de beide soorten in de Waddenzee wordt weergegeven. Ook zijn trekbewegingen van individuele dieren bestudeerd om de onderliggende mechanismen in de populatie-ontwikkeling te verklaren.

De populatie zeehonden in de Waddenzee heeft de afgelopen veertig jaar dramatische ontwikkelingen te zien gegeven. De jaren zeventig waren voor de gewone zeehond een buitengewoon slechte periode. Ondanks het feit dat de jacht op zeehonden in de jaren zestig was verboden, bleven de aantallen dalen. Er waren nog maar een paar honderd dieren over, wat te weinig is voor een gezonde populatie. Uitwisseling met andere gebieden is een belangrijke bijdragende factor aan het herstel van de populatie geweest. Nu zijn er in de Waddenzee ongeveer 8.000 gewone zeehonden.
Grijze zeehonden zijn als sinds de Middeleeuwen uit de Waddenzee verdwenen als gevolg van de jacht. Pas in de jaren tachting van de twintigste eeuw keerden ze terug in Nederland. Er zijn nu ongeveer 4.000 grijze zeehonden in de Waddenzee. In het Deltagebied van Zeeland en Zuid-Holland komen van elke soort nog eens ongeveer 1.000 dieren voor.

De jaarlijkse toename van het aantal grijze zeehonden wordt naar schatting voor een derde veroorzaakt door immigratie uit Groot-Brittanië. Gewone zeehonden trekken veel naar Duitsland om daar jongen te krijgen. Volwassen zeehonden die uit Engeland komen om in de Waddenzee te foerageren, maar teruggaan om jongen te werpen worden 'toeristen' genoemd.

Van belang voor het herstel van de zeehondenpopulatie in Nederland was in de eerste plaats het stopzetten van de jacht. Bescherming tegen verstoring in delen van de Waddenzee was ook een factor. Daarnaast is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd.

De volledige tekst van de dissertatie van Brasseur is op te vragen via haar overzicht van publicaties.

Bronnen bewerken