Slecht broedseizoen voor lepelaars op Waddeneilanden

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

12 augustus 2017 

Slecht broedseizoen voor lepelaars op Waddeneilanden

Een aantal jaren op een rij gaat het al heel goed met de lepelaar in Nederland. Tussen 1970 en 2015 stegen de aantallen broedvogels van ongeveer 250 tot 3000. Vooral op de Waddeneilanden groeide het aantal broedparen de laatste jaren snel. De lepelaar broedt in kolonies, en er worden nog jaarlijks nieuwe kolonies gesticht. Dit jaar bijvoorbeeld bij de Kikkerbult op Vlieland.

Het gaat zelfs zo goed met onze lepelaars, dat ook in buurlanden de aantallen broedende lepelaars gaan stijgen. De lepelaar is een exportproduct geworden!

Maar het afgelopen broedseizoen is helaas voor de lepelaars op de Waddeneilanden veel minder gunstig geweest. Er was weliswaar een recordaantal van 270 nesten, maar er groeiden maar 130 lepelaarkuikens op.

Er is op de Waddeneilanden waarschijnlijk meer dan genoeg plek voor de vogels. Aan broedgelegenheid ontbreekt het niet. Waarschijnlijk is voedseltekort de beperkende factor. Ook het koude en natte voorjaar heeft het broedsucces geen goed gedaan.

Petra de Goeij, onderzoeker bij het NIOZ en bestuurslid van de werkgroep Lepelaar, denkt dat het in het belang van de lepelaar is, als de visserij op de Waddenzee wordt beperkt.

Bronnen bewerken