Saoedi-Arabische Lente eindelijk op komst?

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

29 november 2017 

Saoedi-Arabische Lente eindelijk op komst?

De Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed gaf midden november een uitgebreid interview aan New York Times-journalist Thomas L. Friedman. Dit deed hij om zijn beleid toe te lichten naar aanleiding van de arrestatie en het opsluiten van veel leden van koninklijke familie en van de elite, in een luxe hotel.

Anticorruptiecampagne

bewerken

Hierbij gaf hij aan dat de arrestaties het gevolg zijn van een corruptieonderzoek. Dit werd begin van 2015 gestart in opdracht van zijn vader, Salman, die sinds 2015 de koning van het land is. Naar schatting 10% van de staatsuitgaven gaat verloren aan corruptie, vooral aan de top. Alleen een top-down-aanpak kan resultaten opleveren. Zo wordt een sterk signaal afgegeven dat ook zal doorsijpelen voor de kleinere corruptie in het dagelijks leven. Men is pas tot de massa-arrestatie overgegaan nadat de meeste onderzoeken klaar waren. Het onderzoek leverde een lijst van ongeveer 200 namen op. De arrestanten worden geconfronteerd met hun dossiers. Ongeveer 95% van de gearresteerden treffen een schikking waarbij grote sommen geld en aandelen worden teruggeven aan de staat. Er wordt geschat dat ongeveer 100 miljard naar de staat zal terugvloeien. 1% van de gearresteerden hebben hun onschuld kunnen aantonen en zijn vrijgelaten. De andere 4% zullen de gerechtelijke procedure doorlopen met hun advocaten.

Terug naar een tolerantere religie

bewerken

Vroeger was Saoedi-Arabië een veel toleranter land. De kroonprins liet beelden zien van de jaren vijftig van de vorige eeuw, waarbij vrouwen zonder hoofddoek en met rokken samen met mannen in het openbaar liepen. Tevens waren er concerten en cinema's. Plezier hebben was toegelaten. Na 1979 zijn diverse gebeurtenissen geweest waarbij de koninklijke familie zich bedreigd voelde. Dit waren:

Hierdoor ontstond een wedloop met het sjiitische Iran voor de meest harde en intolerante islam. De kroonprins wil teruggaan naar de meer tolerante islam van vroeger. Hij wil de extremisten ideologisch bestrijden en een andere taal spreken. The Saoedische minister voor onderwijs gaat het hele onderwijs hervormen waarbij alle schoolboeken herschreven en gedigitaliseerd zullen worden. 1700 leraren zullen elk jaar naar kwaliteitsscholen in andere landen in de wereld gestuurd worden, zoals Finland, om hun didactische kennis te verbeteren. Meisjes zullen op school lessen lichamelijke opvoeding krijgen. Per schooldag zal dit jaar een extra uur gegeven worden aan wetenschap en sociale studies met eigen projecten onder de begeleiding van de leraar. Nu wordt er vooral een religieus curriculum onderwezen.

Economische en sociale hervorming

bewerken

Voor de economische hervorming is het volgens de prins van belang dat vrouwen volop kunnen meedoen in de economie. Hiervoor is het zelf met de auto kunnen rijden naar hun werk essentieel. Ook is de zeer strikte scheiding der seksen belemmerend voor de economie. De kroonprins wil dat de economie minder afhankelijk wordt van olie en zet volop in op alternatieve energieën, innovatie en eigen maakindustrie in eigen land. Er zijn plannen om een nieuwe innovatieve hoogwaardige stad te bouwen. Het aantal overheidsbanen zal minder worden en een aantal privileges zal afgeschaft worden.

Hervorming van boven

bewerken

In tegenstelling tot de weinig succesvolle Arabische Lente waarbij de hervormingen van onderaan opgeëist werden, is de hoop dat de hervormingen opgelegd vanaf boven door Bin Salman veel meer succes zullen hebben. In Saoedi-Arabië maar ook daarbuiten wordt gehoopt dat er een meer gematigde vorm van islam komt in de islamistische wereld en het Westen. Veel moskeeën in het Westen worden gefinancierd door Saoedi-Arabië.

Bronnen

bewerken