Rotterdam meest Engels-minded

5 november 2019 

Blik op een stukje Rotterdam
Engelstalige graffiti in Amsterdam

Uit een grootschalig onderzoek van de EF Education First blijkt men in de stad Rotterdam het beste in de Engelse taal te zijn. Dit internationale taalonderwijsinstituut brengt jaarlijks de English Proficiency Index (EPI) uit, waarin de uitslagen staan vermeld van de metingen van de Engelse taalvaardigheid in landen waar deze niet de moedertaal is.[1] Amsterdam en Den Haag volgen in het kielzog van Rotterdam. Alle drie de Nederlandse steden krijgen iets meer dan een zeven, een cijfer dat ook aan Nederland in zijn geheel wordt gegeven en waarmee dit buurland van de bakermat van de Engelse taal − het Verenigd Koninkrijk − bovenaan de landenlijst prijkt. Binnen Nederland gaat de provincie Zuid-Holland (waarin Rotterdam is gelegen) aan kop.

De hoge score van de Rotterdammers is te danken aan de internationale oriëntatie van deze havenstad aan de Nieuwe Maas: de lange traditie van het internationale scheepvaartverkeer, het aanwezige internationale bedrijfsleven en de internationaal opgezette studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dat Nederland sowieso goed scoort in het Engels heeft überhaupt te maken met het feit dat kinderen al op jonge leeftijd in deze taal worden onderwezen, wat uiteraard het Fingerspitzengefühl voor het Engels in de hand werkt. Eveneens zal het veelvuldig gebruik van Engelse termen door de Nederlanders de Engelse taalvaardigheid hebben bevorderd alsook het gegeven dat in Nederland uitgezonden Engelstalige tv-programma's en -films niet worden nagesynchroniseerd. Verder moet natuurlijk niet uit het oog worden verloren dat Engels en Nederlands nauw verwante talen zijn.[2]

België neemt met een 6,3 een dertiende plaats in, waarbij opvalt dat het Nederlandstalige Vlaanderen met een dikke 6,7 beter scoort dan het (hoofdzakelijk) Franstalige Wallonië dat een 5,8 heeft behaald.

Bronnen

bewerken