Rijksrecherche stelt integriteitsproblemen Bonaire vast

24 juni 2018 

De Rijksrecherche, een politieonderdeel onder het College van procureurs-generaal dat corruptie onderzoekt bij overheidsorganen, heeft begin juni het rapport "Bestuurlijk advies uitgifte van grond en erfpacht Bonaire" uitgebracht. Bij de uitgifte van erfpachtrechten constateerde het verrijking, willekeur en ander niet-integer gedrag bij de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, dat een onderdeel vormt van het openbaar lichaam Bonaire.

Het Nederlandse kabinet is bezorgd over het uitblijven van verbetering, omdat al langer bekend is dat er sprake is van willekeur bij de verstrekking van vergunningen op het eiland. Op Bonaire zelf wordt het probleem niet erkend. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, zal over twee weken naar Bonaire afreizen om te spreken over het rapport.

Bronnen

bewerken