Regering geeft korting op stookolie

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

9 september 2005 

Op de ministerraad is een akkoord bereikt om de verhoogde brandstofprijzen te compenseren. Voor stookolie wordt de volledige BTW en accijnzen terugbetaald. De energiecheque komt er niet.

De raad besliste een korting van 17,35 procent toe te kennen voor stookolie, als de prijs boven 50 eurocent/liter stijgt. Dit komt neer op een kwijtschelding van de BTW en de accijnzen. Deze tussenkomst geldt enkel voor huisbrandolie aangekocht in de tweede helft van dit jaar, van 1 juni tot 31 december. Voor aardgas wordt volgend jaar een gelijkwaardige korting verwacht.

Wie in aanmerking komt voor het stookoliefonds voor arme gezinnen zal voortaan 195 euro ontvangen in plaats van 150 euro. De energiecheques van 75 euro kwamen er niet omdat de socialisten en de liberalen het niet eens raakten.

Energiezuinige maatregelen in huis worden beloond door een tegemoetkoming uit een speciaal fonds. De bedrijven en de transportsector mogen echter niets verwachten...

De petroleumsector deed ook enkele toegevingen: zo gaan ze akkoord met een vaste prijs per liter, vanaf een bestelling van 900 liter. Verder krijgen 220.000 "kwetsbare gezinnen" de mogelijkheid hun stookoliefactuur maandelijks af te betalen, in plaats van één maal bij de levering.

Bronnen bewerken