Raymond Knops op Koninkrijksrelaties als opvolger van Plasterk

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

24 oktober 2017 

Raymond Knops

Raymond Knops op Koninkrijksrelaties als opvolger van Plasterk

De Limburger Raymond Knops krijgt in het kabinet Rutte III de verantwoordelijkheid over Koninkrijksrelaties. Hij wordt echter niet minister, maar zal deze taken als staatssecretaris uitvoeren. Hij ressorteert onder minister Kajsa Ollongren.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat deze verantwoordelijkheid niet onder een minister valt. Plasterk werd de gedeelde verantwoordelijkheid als minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te zwaar. Hierom werd gekozen voor de opsplitsing van de functie.

Er liggen enkele zware dossiers op hem te wachten, waaronder de wederopbouw van Sint Maarten na de verwoestende orkaan Irma, het autonomie-nastrevende kleine eiland Sint Eustatius, de crisis in Venezuela en de ongelijkheid tussen Europees en Caribisch Nederland die werd gerapporteerd door de commissie-Spies.

Knops (CDA) is een oud-militair die via de gemeentepolitiek in de Tweede Kamer terecht is gekomen. Daar heeft hij gewerkt aan dossiers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Vanuit die hoedanigheid had hij geregeld te maken met de Caribische landen en gemeenten. Hij heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring. Hij was nauw betrokken bij de onderhandelingen die voerden tot het nieuwe kabinet.

Bronnen bewerken