Protest tegen fracking in Pieterzijl

15 april 2018 

Rond honderd betogers lieten zich gisteren horen in Pieterzijl, een dorp in Groningen op de grens met Friesland. Ze zijn tegen het gebruik van fracking bij een gasveld waarvan de winning nog moet beginnen. Het veld zal een opbrengst opleveren van rond 225 miljoen kuub gas.

Protest

Het Dagblad van het Noorden pakt uit met een artikel dat ruimte biedt aan de stemmen van tegenstanders. In de titel wordt de saamhorigheid benadrukt tussen Friezen en Groningers die eensgezind protesteren met leuzen als "Het vertrouwen is dood" en "Dit moet stoppen, onze aarde gaat naar de knoppen." Wethouder Henk Bakker (GroenLinks) laat weten dat de politiek van Zuidhorn tegen is en daarnaast wordt het woord gegund aan Statenlid Machiel Aarten (SP) en Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP).

Tijdens de manifestatie wordt door de organisator een bijdrage van Gerrit Wigger voorgelezen. Hij is een chemisch technoloog en oud-werknemer van Shell. Hij maakt zich al jaren sterk voor het vullen van de aardgasvelden met water om de aardbevingen te voorkomen. Volgens de NAM, vier jaar geleden, zou dit plan echter niet haalbaar zijn en mogelijk zelfs aardbevingen kunnen veroorzaken. Wiggers stelt informatie te hebben dat er tijdens de begintesten ernstige lekkages hebben plaatsgevonden. Deze zouden kunnen leiden tot explosies, brand, schade aan gebouwen, en milieuverontreiniging. Hierbij verwijst hij waarschijnlijk naar Hutchinson in Kansas waar dit in 2001 gebeurde bij een opslagveld van samengeperst aardgas.

Fracking van schaliegas

Fracking heeft een controversieel imago en is in de afgelopen jaren vooral in het nieuws geweest als methode van oliewinning in schaliegesteente in de Verenigde Staten. Hier wordt het op een zeer intensieve schaal toegepast en heeft het tot milieuschade geleidt, vanwege chemicaliën en aardgas die tijdens het frackingproces in het grondwater zijn terechtgekomen. Beelden zijn de wereld over gegaan waarin leidingwater uit de kraan vlam vatte nadat er een aansteker bij gehouden werd.

Het lijkt bijzonder dat minister Wiebes instemt met het gebruik van fracking bij een gasveld in de Groningse bodem, terwijl uitgerekend hij oog lijkt te hebben voor de zorgen van de Groningers en de onrust door de aardbevingen. Onlangs kondigde hij nog aan dat Nederland versneld van de aardgaswinning af zal gaan.

Fracking in Groningen

De intensiteit van fracking in Pieterzijl is echter van een geheel andere orde dan bij de winning van schaliegas waardoor de situaties onvergelijkbaar zijn. In Pieterzijl betreft het namelijk niet het intensieve, structurele proces om het gas uit de bodem te halen, zoals dat in Amerika gebeurt, maar een incidentele handeling om een gasveld boorklaar te maken.

Deze wijze van fracking bestaat in Nederland al rond zeventig jaar en is al honderden malen toegepast. Volgens minister Wiebes zou dit in het verleden nog nooit fout gegaan zijn en zou dat nu ook niet te verwachten zijn. Van de winning van schaliegas, zo liet de minister onlangs weten, zal er in Nederland geen sprake zijn.

Bij de burgers zal niettemin ook de bezorgdheid meespelen dat er een nieuw aardgasveld zal worden aangeboord. Eergisteren vond er nog een aardbeving met een kracht van 2,8 plaats in de gemeente Loppersum, wat de angst voedt dat dit gebied in de toekomst ook te maken kan krijgen met aardbevingen. Die kans zou echter "verwaarloosbaar" zijn volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) die hierover een onderzoek heeft uitgevoerd. In het rapport wordt ervan uitgegaan dat een bodemdaling op zijn hoogst 2 centimeter zou kunnen bedragen.

Besluit in mei

Een vergunning voor het toestaan van fracking in de bodem van Groningen is nog niet afgegeven. Het besluit dat Wiebes hierover wil nemen ligt nu nog ter inzage. Het definitieve besluit neemt hij waarschijnlijk in mei.

Bronnen

bewerken