President trekt kandidatuur Albert Aboikoni in na protesten Matjaw-lo

10 augustus 2018 

Erny Landveld en Nene Kostan, woordvoerders van de Matjaw-familie tijdens de persconferentie woensdag

Het was een roerige week rondom Bouterse's aangekondigde aanstelling van Albert Aboikoni tot granman (hoogste gezagdrager) van de Saramaccaners, een belangrijke groep van afstammelingen van de Marrons in Suriname. Bouterse wilde Aboikoni vanmiddag om 12 uur beëdigen. De aanstelling van de granman heeft inmiddels vier jaar op zich laten wachten omdat de gemeenschappen geen overeenstemming konden bereiken over een keuze tussen Aboikoni, Frans Banai en Naze Amina.

Bouterse liet vandaag weten af te zien van de beëdiging van Aboikoni. Als reden gaf hij aan dat "dit indruist tegen de principes van de marrongemeenschap betreffende de gezagsopvolging op dit niveau."

De intrekking van het besluit is mede ingegeven door de dreiging die uitging van een persconferentie die afgelopen woensdag werd gehouden door vertegenwoordigers van de Marjaw-lo – een lo is een bundeling van groepen met dezelfde matrilineaire afstamming. Ze vroegen de president om zijn besluit te herzien omdat zaken anders zouden kunnen escaleren. Naar Aboikoni ging de waarschuwing uit dat hij "voor de gevolgen van zijn gedrag [zal] moeten instaan." Naast de tegenstand tegen Aboikoni als kandidaat, wordt de benoeming van de granman ook niet gezien als een taak van een president. De granman wordt gewoonlijk gekozen door de gemeenschappen zelf en daarna beëdigd door de president.

Tijdens het granmanschap (2005-2014) van Belfon Aboikoni viel Albert (diens neef) al geregeld in vanwege de kwakkelende gezondheid van de granman. Ook om hem was veel te doen en zijn aanstelling ging in 2005 ook gepaard met veel onenigheid. Tijdens zijn regering werd hij zelfs ontvoerd en enkele dagen gegijzeld.

12 augustus 2018 

Aboikoni alsnog beëdigd

President Bouterse heeft een knoop doorgehakt in het jarenlang lopende dispuut en heeft Aboikoni alsnog beëdigd. Dit gebeurde vandaag met de nodige rituelen en begeleiding op een apinti-drum in het koninklijk paleis. Naast Bouterse was vicepresident Ashwin Adhin aanwezig. Minister Edgar Dikan overhandigde de beschikking.[1]

15 augustus 2018 

Tegen de benoeming worden internationale stappen onderzocht

De benoeming door Bouterse dreunt hard na en binnen Saramaccaanse Gezagdragers kunnen bepaalde groepen de keuze niet accepteren. Er wordt op dit moment onderzocht of er mogelijk internationale stappen ondernomen kunnen worden, waaronder een gang naar het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Aboikoni houdt zich buiten deze discussie omdat hij niet op "zere teentjes" wil trappen. Ook is er kritiek op de rituelen die er tijdens de inwijding in Paramaribo zijn gebruikt. De leiding ervan was bijvoorbeeld niet in handen van iemand uit de Saramaccaanse gemeenschap.[2]