President Zuma doorstaat motie van wantrouwen

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

8 augustus 2017 

President Zuma doorstaat motie van wantrouwen

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft de parlementaire motie van wantrouwen van vandaag overleefd, zij het niet met veel marge. Het voorstel tot deze motie was ingediend door de Democratische Alliantie, de grootste oppositiepartij. Er werden in totaal 384 stemmen uitgebracht (het voltallige parlement telt 400 leden, van wie er 16 zich van stemming onthielden). Daarvan waren 177 stemmen voor afzetting en 198 tegen. Zuma kan nu nog tot de volgende verkiezingen in 2019 aanblijven. Binnen het ANC, waar bijna unaniem tegen de motie (en dus voor de president) werd gestemd, is men blij met de uitslag. In een toespraak na afloop van de stemming zei Zuma: "Ik wil u allen hartelijk bedanken. We hebben weer eens bewezen dat het ANC de partij van het volk is."

Er is al vaker een motie van wantrouwen ingediend tegen president Zuma, die onder vuur ligt vanwege beschuldigingen van corruptie en slecht economisch beleid. Nieuw aan deze motie is dat er anoniem gestemd kon worden. Deze poging om de president af te zetten leek hierdoor aanzienlijk meer kans van slagen te hebben dan de eerdere.

Bronnen bewerken