Oproep tot generaal pardon voor 9.000 Surinamers zonder verblijfsdocumenten

3 juli 2017 
Roy Ristie, de voorzitter van het Nederlandse comité 30 juni / 1 juli, roept op om 9.000 Surinamers in Nederland een generaal pardon te geven. Het betreft een groep die in Nederland verblijft maar geen geldige verblijfsvergunning heeft. Voor studenten kan het ontbreken van de juiste verblijfspapieren betekenen dat ze hun studie moeten afbreken.

In de groep die het betreft bevinden zich bijvoorbeeld:

  • Surinamers van wie de relatie verbroken is;
  • kinderen uit verbroken relaties die ondertussen meerderjarig zijn geworden;
  • vakantiegangers die zijn gebleven;
  • Surinamers die vanwege familieomstandigheden of om medische redenen in Nederland zijn;
  • mensen met een werkvergunning die hun baan hebben verloren na een bedrijfsreorganisatie of -sluiting.

Bronnen bewerken