Ontwerp integriteitskamer Sint Maarten is naar het parlement

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

9 december 2017 

Ontwerp integriteitskamer Sint Maarten is naar het parlement

Het ontwerp voor een integriteitskamer is voorgelegd aan het parlement van Sint Maarten. De kamer is een vereiste van de Nederlandse regering om over de brug te komen met 550 miljoen euro aan fondsen voor het herstel na de verwoestende orkaan Irma. De politiek op Sint Maarten verzette zich eerst tegen de komst van de integriteitskamer. Er was de val van premier William Marlin nodig alvorens de weg ernaartoe was vrijgemaakt.

In de kamer nemen drie leden plaats. Een lid wordt voorgedragen door Nederland, een door Sint Maarten en een wordt in gezamenlijkheid gekozen. De integriteitskamer zal zaken onderzoeken waarin integriteitsschendingen worden vermoed, in het ontwerp "misstanden" genoemd. Er wordt supervisie uitgeoefend door een Raad van Toezicht en zijn er bezwaarprocedures in opgenomen.

Bronnen bewerken