Ondeugdelijke subsidieverstrekking op Curaçao

10 juni 2018 

De Algemene Rekenkamer van Curaçao heeft vastgesteld dat er bij de Curaçaose overheid jarenlang sprake is geweest van een ondeugdelijke subsidieverstrekking. Het onderzoek bestrijkt de periode vanaf het van kracht worden van de autonome status op 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2015. Waarom bestuurders en ambtenaren zich niet aan de afgesproken checks en balances houden waardoor gemeenschapsgeld onterecht is uitgegeven, is niet onderzocht.

Onder de geconstateerde fouten in de toekenning van subsidies valt onder meer de afwezigheid van onderliggende documenten, waardoor de rekenkamer zich vaak geen beeld heeft kunnen vormen over de rechtmatigheid van de toekenning van subsidies. Bij 361 verstrekte subsidies, ofwel 65% van het totaal, werden bedragen verstrekt zonder dat er aan de voorwaarden werd voldaan. Tijdens de regering van Gerrit Schotte betrof het een bedrag van 14 miljoen gulden, terwijl deze bedragen opmerkelijk genoeg door het parlement goedgekeurd werden.

Bronnen

bewerken