Olie-embargo tegen Rusland treedt in werking

5 december 2022 

Vanaf vandaag treedt het embargo van de Europese Unie op olie afkomstig uit Rusland officieel in werking.

Ten eerste is alle levering van ruwe olie vanuit Rusland met ignang van vandaag verboden. Een uitzondering geldt voor het transport van Russische olie via pijpleidingen naar enkele Oost-Europese landen die door hun geografische ligging geen alternatief hebben voor olievoorziening, ook mag er over zee wel nog steeds Russische olie naar Bulgarije worden vervoerd. Ten tweede geldt er vanaf nu in veel rijke landen een prijsplafond voor Russische olie: 60 dollar per vat. Over dit laatste zijn de landen van de G7 en Australië het eens geworden.

Het olie-embargo maakt deel uit van een reeks strafmaatregelen tegen Rusland vanwege de in februari van dit jaar begonnen oorlog in Oekraïne. Het huidige sanctiepakket is het achtste dat aan Rusland wordt opgelegd vanwege de Russische agressie tegen Oekraïne.

De EU-lidstaten werden het in oktober al eens over het nieuwe pakket aan maatregelen.

Bronnen bewerken