Nederlandse bijdrage aan missie in Mali stopt volgend jaar definitief

15 juni 2018 

De bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht aan de VN-missie MINUSMA in Mali stopt na vier jaar definitief op 1 mei 2019. Dat heeft de Nederlandse ministerraad vandaag besloten. De Algemene Rekenkamer publiceerde eerder deze week een vernietigend rapport waaruit blijkt dat de missie in Mali een veel te zware wissel trekt op de krijgsmacht. Er zijn allerlei problemen: zo is het materieel slecht en krijgen militairen onvoldoende training. De eenheden waren slecht getraind op het moment dat ze naar Mali vertrokken, met als gevolg dat er ter plekke veel geïmproviseerd moest worden. Andere onderdelen van het Nederlandse leger zijn op hun beurt in de problemen gekomen doordat ze mensen en middelen voor de missie in Mali hebben moeten afstaan.

De missie heeft in totaal aan vier Nederlandse militairen het leven gekost. Dit was echter uitsluitend het gevolg van ongelukken, niet van gevechtshandelingen.[1]

Anderzijds zullen er de komende tijd juist enkele tientallen Nederlandse militairen meer naar Afghanistan worden gezonden, en misschien ook naar Irak.