Nederlanders eten weer meer vlees

24 september 2019 

Broodje vleeskroket

Ondanks alle pogingen om Nederlanders minder vlees te laten eten, is de consumptie van vlees in 2018 voor het eerst in negen jaar weer gestegen, zo brengt de stichting Wakker Dier naar buiten na dit te hebben laten onderzoeken door Wageningen Economic Research. De dierenactiegroep vermoedt dat de grote toename van buitenshuis eten hier debet aan is. Aan de verkoop van vlees in de supermarkt kan het niet gelegen hebben, daar die een dalende trend vertoont.

Over het gehele jaar genomen gaat het om 77,2 kilo vlees per individu, een toename van 0,6 kilo ten opzichte van het jaar ervoor. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit het bruto verbruik betreft, dat wil zeggen dat ook de botten zijn meegenomen in de berekening (het karkasgewicht). Deze zijn uiteraard niet goed door de mens te verteren en dienen er dus vanaf te worden getrokken en dan blijft grofweg de helft over wat door de Nederlander jaarlijks naar binnen wordt gewerkt, oftewel zo'n ons per dag. Volgens de dierenactiegroep hebben we nog geen tweederde van deze hoeveelheid vlees nodig, wat neerkomt op ruim 60 gram per dag.

Het eten van vlees wordt door diverse factoren bepaald, zoals de waarde die aan (soorten) voedsel wordt gehecht, de omgang met voedsel en ook de wijze waarop voedsel tot ons komt via winkels en eetgelegenheden. Onder meer reclame speelt bij dit laatste een sturende rol.

Minder vlees eten heeft volgens Wakker Dier alleen maar voordelen: je gezondheid gaat erop vooruit, het klimaat vaart er wel bij en last but not least spint het dier er ook garen bij. Onvermeld zijn de nadelige gevolgen voor de veetelers en de vleesverwerkende industrie, die door een verminderde vleesconsumptie hun afzet zullen zien dalen.

Bronnen bewerken