NVVE wil wetswijziging euthanasie

5 april 2008 

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wil dat er een wetswijziging komt waardoor artsen worden verplicht om euthanasie uit te voeren bij dementerenden, als die in de tijd dat ze nog wilsbekwaam waren een euthanasieverklaring hebben opgesteld, waarin ze stellen bij dementie niet verder te willen leven. De vereniging gaat een werkgroep opstarten om de euthanasiewet op dit punt te laten aanpassen.

Directeur Rob Jonquière, die dit vandaag bekend maakte, verwacht dat een maatschappelijk debat over euthanasie bij wilsonbekwamen jaren kan duren.

Volgens de NVVE komt het vaak voor dat artsen weigeren euthanasie uit te voeren op een demente persoon met een euthanasieverklaring, omdat ze niet meer kunnen talkgen met de patiēnt en dus niet te weten kunnen komen of die nog steeds achter het stervensverzoek staat. De vereniging wil dat mensen de mogelijkheid krijgen vooraf een duidelijke, voor de arts meetbare grens aan te geven waarna ze niet verder willen leven.

Bronnen

bewerken