NAVO verdeeld over mogelijke toetreding Oekraïne en Georgië

1 april 2008 

De 26 landen van de NAVO zijn het oneens over een mogelijk kandidaat-lidmaatschap, het zogeheten Membership Action Plan, voor Oekraïne en Georgië. De Verenigde Staten en de Oost-Europese landen die al lid zijn, zijn voorstander van deze uitbreiding van het bondgenootschap, maar onder meer Frankrijk, Duitsland en een aantal kleinere landen zijn tegen. Rusland is zeer gekant tegen de mogelijke toetreding van de voormalige Sovjetrepublieken en heeft gezegd dat dit gevolgen zal hebben voor de Europese veiligheid.

Morgen vindt er een NAVO-top plaats in Boekarest waar 60 staatshoofden en regeringsleiders bijeen zullen komen. Naast de kwestie over Oekraīne en Georgiē zal ook gepraat worden over de mogelijke toetreding van Kroatië, Albanië en Macedonië. Over de eerste twee landen lijkt overeenstemming te bestaan, maar Griekenland is tegen toetreding van Macedoniē wegens een geschil over de naam van deze republiek, die hetzelfde is als de naam van een historische regio in Griekenland.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, zei maandag dat het wat hem betreft niet de vraag is óf Oekraïne en Georgië lid worden, maar enkel wanneer. Ook stelde hij dat toetreding van Kroatië, Albanië en Macedonië goed zou zijn voor de stabiliteit in de Balkanregio.

Bronnen bewerken