Hoofdmenu openen

Wikinieuws β

Mondialisering: kansen benutten en verstorende gevolgen verzachten

Help mee met het schrijven van nieuwsberichten op Wikinieuws. Klik hier om een nieuw artikel aan te maken.

15 mei 2017 

Mondialisering: kansen benutten en verstorende gevolgen verzachten

Mondialisering kan potentieel veel rijkdom en banen creëren maar kan ook een verstorende werking hebben. De Europese Unie heeft altijd geprobeerd het beste uit de mondialisering te halen en de negatieve gevolgen te verzachten door middel van wetgeving en samenwerking met andere landen. De EP-leden gaan op dinsdag 16 mei in debat over een discussienota van de Europese Commissie over hoe de EU in de toekomst met mondialisering om kan gaan. Lees verder over wat het Parlement al recentelijk gedaan heeft.

BerichtBewerken

De EU is de grootste speler in de wereldhandel en maakt gebruik van haar economisch gewicht om hoge normen op te leggen aan producten die de EU binnenkomen en om haar waarden in het buitenland te bevorderen. In de recente onderhandelingen over het handelsakkoord met Canada, CETA, is onder druk van het Parlement de controversiële geschillenbeslechting tussen investeerders en staten vervangen door een stelsel van investeringsgerechten om de transparantie te bevorderen en de overheidscontrole op de keuze van rechters te waarborgen.

De leden pleiten ook regelmatig voor maatregelen ter bestrijding van oneerlijke concurrentie van buiten de EU, bijvoorbeeld toen zij een EU-strategie vroegen om de EU-invoer van de spoorwegvoorzieningen te beperken. Om Europese banen te beschermen, dringt het Parlement aan op een snelle overeenkomst over de modernisering van de EU-instrumenten voor handelsbescherming. Zoals altijd gaat het om het vinden van het juiste evenwicht, zoals in het geval van China.

Om te voorkomen dat de handel in mineralen gelieerd is aan conflicten en mensenrechtenschendingen, hebben de EP-leden in maart ontwerpwetgeving aangenomen om controle op leveranciers van tin, wolfraam, tantalium en goud te verplichten. Grote fabrikanten moeten ook bekendmaken hoe zij ervoor willen zorgen dat hun bronnen aan de wetgeving voldoen.

Het Parlement heeft verder de herziening van EU-regels goedgekeurd om te voorkomen dat handel in goederen en diensten die kunnen worden gebruikt om te martelen of doden ook een verbod bevatten op doorvoer van middelen die worden gebruikt voor wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van mensen.

Het Parlement dringt ook vaak aan op nieuwe wetgeving door middel van het aannemen van een initiatiefresoluties. Zo deden de leden in april een oproep tot EU-regels die textiel- en kledingleveranciers verplicht om de werknemersrechten te respecteren. In april hebben de leden ook opgeroepen tot één certificeringsregeling voor palmolie die de EU-markt opkomt, om de gevolgen van niet-duurzame palmolieproductie, zoals ontbossing en afbraak van leefgebieden, tegen te gaan.

De leden zijn ook actief op het gebied van de gevolgen van mondialisering op de werkgelegenheid door het steunen van initiatieven voor de versterking van werknemersrechten. Het Parlement werkt momenteel aan de bescherming van mensen in nieuwe banen die zijn gecreëerd door de digitale economie. Het Parlement steunt ook het Europees Fonds voor de aanpassing aan de mondialisering, waardoor boventallige werknemers nieuwe banen vinden. Op 11 mei zal de begrotingscommissie naar verwachting € 2,6 miljoen goedkeuren voor hulp aan 821 oud-Nokiawerknemers in Finland.

De Commissie publiceert de komende maanden vijf bezinningsdocumenten die dienen als uitgangspunt voor een debat over de toekomst van de Europese integratie. Elk document is gewijd aan een specifiek thema: Europa’s sociale dimensie, mondialisering, de economische en monetaire unie, defensie en financiën. De documenten bevatten ideeën en scenario's voor hoe Europa er in 2025 uit zou kunnen zien maar zij bevatten geen specifieke voorstellen. Het initiatief loopt tot half september wanneer Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in het Parlement zijn jaarlijkse toespraak geeft over de Staat van de Unie.

De leden gaan op dinsdag 16 mei in debat over hoe de EU de mondialisering kan aanpakken in reactie op de plannen van de Commissie.

BronBewerken

Licentie

 
Dit bericht is afkomstig van www.europarl.europa.eu. Reproductie is toegestaan volgens de licentie aldaar. Deze pagina mag na plaatsing niet meer inhoudelijk bewerkt worden. De EU aanvaardt niet zonder meer de strekking van afgeleid werk.
Zelf schrijven? Hoe schrijf ik een artikel?