Ministers Donner en Dekker treden af

21 september 2006 

Minister Dekker
Minister Donner

Na een toptalk op het Catshuis is besloten dat de ministers Donner en Dekker aftreden. De ministers worden gezien als verantwoordelijken van het overheidsfalen bij de brand in een detentiecentrum op Schiphol. Hierbij kwamen elf gedetineerden om.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren er, als Donner en Dekker juist hadden gehandeld, minder of geen doden gevallen bij de brand. Volgens de raad had de Dienst Justitiële Inrichtingen, die onder de verantwoordelijkheid van Donner lag, ervoor moeten zorgen dat het personeel van het detentiecentrum beter getraind was. De Rijksgebouwendienst, onder verantwoordelijkheid van Dekker, had volgens de raad meer de nadruk moeten leggen op de brandveiligheid in het centrum.

De Onderzoeksraad raadt minister Donner aan, alle detentiecentra in Nederland te laten inspecteren en hierover te rapporteren aan de Tweede Kamer.

Later op de dag zei minister Donner dat hij is afgetreden, omdat hij geen andere keus had. Hij is als minister verantwoordelijk voor organisaties "aan wier handelen het leed en verdriet van slachtoffers en nabestaanden wordt toegeschreven", zei hij in de Tweede Kamer. Volgens hem wordt de aansprakelijkheid van de brand te veel bij de overheid gelegd.

Minister Dekker zegt dat ze voor zichzelf heeft besloten om af te treden, gezien de gevolgen van de brand. Ze zegt dat de Rijksgebouwendienst "zorgvuldig met de bouwregelgeving is omgesprongen", maar dat het volgens het rapport over de brand wel beter had gekund. Vanwege haar verantwoordelijkheid als minister is ze naar eigen zeggen afgetreden.

De beide ministers krijgen geen opvolgers. Hun taken worden overgenomen door hun vaste vervangers, wat wil zeggen dat minister Peijs de taken van Dekker en minister Verdonk die van Donner.

De nabestaanden van de slachtoffers en de slachtoffers zijn tevreden met het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hun advocaten gaan kijken of ze de Staat kunnen aanklagen en een schadevergoeding kunnen eisen.

Na de beide ministers, maakt later op de dag burgemeester Hertog van Haarlemmermeer zijn aftreden bekend.

Op 22 september wordt bekend dat Ernst Hirsch Ballin en Pieter Winsemius respectievelijk Donner als minister van Justitie en Dekker als minister van VROM opvolgen. Hirsch Ballin was al tussen 1989 en 1994 minister van Justitie, Winsemius was al tussen 1982 en 1986 minister van Milieu.

Verwante berichten bewerken

Bronnen bewerken