Meteoor scheert over Nederland

13 oktober 2009 

Tussen 19.00 en 19.30 is boven Nederland door vele mensen een meteoor waargenomen. Het lichtverschijnsel trok langs de lijn van Antwerpen naar Groningen over Nederland. In de noordelijke provincie was zelfs een grote vuurbol te zien en een harde knal te horen. Veel mensen belden de politie, kustwacht en het KNMI. Van de zeer heldere meteoor, die in drie stukken uiteenspatte, zijn waarschijnlijk alle brokstukken verdampt.

Een meteoor is het kortstondige lichtspoor dat aan de hemel ontstaat wanneer er een klein ruimtesteentje met hoge snelheid de aardse atmosfeer binnendringt.

Bronnen bewerken