Kenniseconomie zonder kenniswerkers

25 januari 2006 

Op woensdag 25 januari kreeg minister Van der Hoeven het eindrapport “Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers” gepresenteerd. Het onderzoek was uitgevoerd door een onafhankelijk instituut in opdracht van Promovendi Netwerk Nederland en Landelijk Postdoc Platform. Het rapport toont dat kenniswerkers ontevreden zijn over hun carrièreperspectief. Het gaat niet om salaris, maar om late dertigers die vastigheid in hun carrière zoeken. Het gevolg is dat driekwart in het buitenland wil gaan werken.

De Vereniging van Medisch-Wetenschappelijke Onderzoekers (VMWO) wil beter carrièreperspectief voor gepromoveerde wetenschappers. Nederland moet talentvolle onderzoekers behouden om zelf te profiteren van deze kostbare investering in wetenschappelijk talent. Nederland kan wetenschappers meer vaste onderzoeksbanen bieden, inzetten voor beter hoger onderwijs, of bijscholen voor commerciële en managementtaken in het bedrijfsleven.

Niet alleen de VMWO, ook het kabinet ziet onze toekomst in de kenniseconomie. Het kabinet wil meer gepromoveerde wetenschappers opleiden. Ook wil zij onderzoek sterker afhankelijk maken van concurrerende tijdelijke projecten. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek is scheefgegroeid met 8 tijdelijke per 5 vaste banen. Het gepresenteerde rapport laat zien dat het slechte loopbaanperspectief de belangrijkste drijfveer is voor Nederlandse onderzoekers om naar het buitenland (EU, VS) te vertrekken.

Wetenschap is een langetermijninvestering, die bij de juiste toepassing zeer lucratief is voor de economie. De kenniseconomie is essentieel voor Nederland, dat niet met lage lonen landen kan concurreren. Goed hoger onderwijs, baanbrekend onderzoek en commerciële spin-offs stimuleren de kenniseconomie. Nederland doet lange termijn investering in de opleiding van wetenschappers. Maar helaas zien de in Nederland opgeleide kenniswerkers slechts in het buitenland een toekomst.

De VMWO wil een complete omslag van het wetenschapsbeleid voor onze wetenschappers, onze opleidingen en onze kenniseconomie. Onderzoeksscholen kunnen hun scholing uitbreiden van wetenschappers in opleiding, naar op gepromoveerde wetenschappers met een tijdelijke positie (postdocs). Ook dient de opleiding verbreedt te worden voor een carrière in het onderwijs, bedrijfsleven of beleidsbanen. De VMWO wil dat het OCW beleid gericht is op het behoud van wetenschappelijk talent in Nederland door het bieden van een reëel loopbaanperspectief in onderzoek, bedrijfsleven én maatschappij.

Bronnen bewerken