Kaping Amiya Scan afgelopen

25 juni 2008 

Somalië

De kaping van het Nederlandse schip Amiya Scan door Somalische piraten is beëindigd nadat ongeveer één miljoen dollar aan losgeld is betaald, zo melden betrokkenen bij de kaping. De negen bemanningsleden zijn ongedeerd en koersen nu met het schip noordwaarts op zoek naar een haven.

De Amiya Scan werd op 25 mei jongstleden gekaapt door meer dan tien piraten, die het schip in Somalische wateren voor anker legden, eerst bij de havenstad Bargal, later bij Eyl. De onderhandelingen over losgeld werden gevoerd via de firma Clayton Consultants, die hierin is gespecialiseerd. Na een eerste, vanwege slecht weer mislukte, poging om het losgeld te betalen, werd het geld door een sleepboot naar de kapers gebracht.

De eigenaar van het schip, Reider Shipping uit Winschoten, drong er bij de Somalische autoriteiten op aan de kaping niet met geweld te beëindigen, vanwege de veiligheid van de bemanning. De plaatselijke autoriteiten en maritieme organisaties waren hierover ontstemd omdat het belang van de internationale scheepvaart hierdoor geschaad zou worden. Onduidelijk is nog of de Somalische autoriteiten, of de NAVO-vloot in het gebied, bereid zijn actie te ondernemen tegen de groep piraten. Na een eerdere kaping van een Frans zeiljacht stuurde de Franse marine special forces achter de kapers aan, waarbij zes kapers werden opgepakt.

De Amiya Scan heeft op dit moment onvoldoende brandstof aan boord om een veilige haven te bereiken. Er wordt gedacht aan het bijtanken op volle zee, maar dit wordt bemoeilijkt door het slechte weer.

Bronnen bewerken