Kamer en Senaat duiden voorzitters aan

12 juli 2007 

Het vlot niet in het politieke België sinds de federale verkiezingen van 10 juni. Moeilijke regeringsonderhandelingen en een oververmoeide kamervoorzitter zijn maar enkele van de problemen. Bij de beslissing over een opvolger van laatstgenoemde voorzitter rees er bovendien een discussie omdat de Franstalige partijen zich verzetten tegen een ondervoorzitterszetel voor een Vlaams Belanger. Intussen hebben zowel Kamer als Senaat dan toch een nieuwe voorzitter gekregen.

In de Kamer mag traditioneel de grootste fractie de voorzitter leveren en dit is sinds 10 juni CD&V. Voor deze functie circuleerden tot voor kort de namen van Pieter de Crem en Stefaan De Clerck, maar het was Herman Van Rompuy die uiteindelijk door zijn fractie werd voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten.

Het is evenwel niet uitgesloten dat Van Rompuy nog een ministerpost krijgt toebedeeld en dat zijn benoeming dus maar tijdelijk zal blijken. In dat geval zullen zijn twee partijgenoten waarschijnlijk weer op de voorgrond treden.

Het ondervoorzitterschap gaat naar de aftredend voorzitter Herman De Croo (Open VLD), Bart De Wever (N-VA) en Frans Laeremans (Vlaams Belang). De Franstalige partijen haalden omwille van hun minderheidspositie hun gram dus niet.

In de Senaat werd het voorzitterschap toevertrouwd aan de Armand De Decker (MR), die deze functie ook al van juli 1999 tot juli 2004 vervulde. Als gevolg van zijn benoeming stond hij zijn portefeuille van Minister van Ontwikkelingssamenwerking meteen af. Wel zal hij zijn mandaat als burgemeester van Ukkel opnemen. Dat mag hij immers niet combineren met zijn ministerpost, maar wel met zijn functie als voorzitter van de Senaat.

Verwante berichten

bewerken

Bronnen

bewerken