Jaarlijks zevenduizend voortijdige schoolverlaters in Suriname

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

3 september 2017 

Jaarlijks zevenduizend voortijdige schoolverlaters in Suriname

Gemiddeld zijn er in Suriname zevenduizend voortijdige schoolverlaters per jaar. Onder aanvoering van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is hier onderzoek naar gedaan door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). Een belangrijk advies in het rapport is om meldcentra op te zetten die uitgevallen jongeren weer naar school terugleidt.

Het is een breed probleem en het rapport is daarom aangeboden aan vijf verschillende ministeries. Naast het onderwijsministerie zijn dat Sport- en Jeugdzaken, Volkshuisvesting en Arbeid, Justitie en Politie en Sociale Zaken. Op dit moment werkt elk ministerie hier nog vanuit zijn eigen taakstelling aan. Het doel is om de het probleem integraal aan te pakken.

Bronnen bewerken