In enkele weken acht politiefunctionarissen opgepakt

20 oktober 2018 

Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie

In drie weken tijd zijn er in Suriname elf politiefunctionarissen aangeklaagd voor het plegen van strafbare handelingen, van wie er acht zijn vastgezet. Onder hen bevinden zich drie inspecteurs. Twee van hen zijn vastgezet vanwege een economisch delict en een is zijn dienstwapen afgenomen omdat hij er zijn vrouw mee mishandelde. Bij de andere functionarissen gaat het om vijf drugsdelicten, twee veroorzakers van verkeersongevallen en een verkrachting. Dramatische bijkomst is dat een van de gearresteerde agenten vorige week dood neerviel in het cellencomplex.

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath, is bezorgd over het hoge aantal aangeklaagde politieagenten. Dit schaadt volgens de jurist "de geloofwaardigheid van het rechtsbestel" en uiteindelijk ook het imago van de rechtstaat. Zijdelings is het volgens hem ook schadelijk voor de advocatuur, omdat advocaten dagelijks op het politiebureau komen om hun cliënten te spreken. Zijn ongerustheid heeft hij onder woorden gebracht in een brief aan het ministerie van Justitie en Politie.

Bronnen bewerken