Handtekeningen voor drie extra spoorlijnen in Noord-Nederland

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

14 augustus 2017 

Handtekeningen voor drie extra spoorlijnen in Noord-Nederland

Een petitie voor drie extra spoorlijnen in Noord-Nederland is duizenden malen ondertekend. Het aantal stemmen gaat momenteel in een treinversnelling. Binnen een week passeerde de teller de grens van drieduizend en vierduizend ondertekeningen. De petitie loopt sinds 29 maart en sluit op 27 november 2019.

Het initiatief is afkomstig van de 18-jarige Amsterdammer Tim Sekac, die zelf hoopt ooit treinmachinist te worden. Zijn voorstel is om vanuit Emmen drie tracés aan te leggen.

De politiek heeft het tracé via Stadskanaal onderzocht. In de provincie Groningen stagneert de doorvoering van een treindienst tussen Veendam en Stadskanaal. Drenthe wil een verdubbeling van de N34. De ondertekenaars kiezen voor spoor.

Emmen - Stadskanaal - Groningen

In deze variant gaat het om de heropening van de laatste 20 kilometer van de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal. Over dit eindtraject rijden al sinds 1946 geen personentreinen meer, en sinds 1964 ook geen goederentreinen. In de petitie wordt aansluiting gezocht met de toekomstige verbinding tussen Stadskanaal via Veendam en Zuidbroek naar Groningen.

Tussen Veendam en Stadskanaal bevindt zich nu een toeristische verbinding die in stand wordt gehouden door Stichting Stadskanaal Rail (STAR). Volgens de voorzitter Pieter Hofstra is de ambitie niet meer haalbaar om hier in 2019/2020 een treindienst te realiseren. Knelpunten zijn budgettair en het ontbreken van overeenstemming over de spoorstatus.[1] In Drenthe is de verbinding tussen Emmen en Stadskanaal onderzocht en het bestuur adviseert een verdubbeling van de N34 als veilige oplossing.[2]

Emmen - Haren - Groningen

Het tweede voorstel in de petitie verloopt langs de N34, van Emmen via Borger naar Groningen. Het gaat om 45 kilometer nieuw spoor met aan het eind aansluiting op de lijn Haren - Groningen. Volgens de petitie zou de spoorlijn gemakkelijk verbonden kunnen worden met een geplande sneltreinverbinding tussen Emmen en Enschede.

Het is niet duidelijk naar welk sneltreinvoornemen wordt verwezen. Een rechtstreekse verbinding tussen Emmen via Mariënberg naar Enschede lijkt niet op tafel te liggen. Wel wordt een renovatie van de verbinding via Coevorden met het Duitse Bad Bentheim besproken. Op dit tracé rijden op dit moment alleen goederentreinen en is een verbinding met Enschede niet optimaal. De lijn is in beeld als oplossing voor (dag)toerisme en voor Duitse studenten in Emmen. Ook zou Emmen hierdoor aangesloten worden op het Duitse hoofdnet.[3]

Emmen - Assen - Leeuwarden

Het derde tracé uit de petitie moet Emmen via plaatsen als Schoonoord, Assen, Bakkeveen en Drachten verbinden met Leeuwarden. Om dit traject mogelijk te maken zou er 106 kilometer nieuw spoor moeten worden aangelegd. Emmen en Leeuwarden zijn nu via de N381 verbonden.

Verloop van de petitie bewerken

datum stemmen
7 juni 2017 2717[4]
11 augustus 2017 3818[5]
11 september 2017 4693[6]
14 september 2017 6000
18 september 2017 6550

Petitie bewerken