Grote steden tegen kraakverbod

30 mei 2006 

De grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben bij monde van de Haagse wethouder voor bouwen en wonen Marnix Norder in een brief aan minister Dekker laten weten niets te voelen voor een kraakverbod. De grote steden zijn bang dat door een kraakverbod de leegstand, en daarmee de - toch al zo nijpende - woningnood, enorm toe zal nemen. De colleges van de steden hebben liever dat eigenaren van panden meer ruimte krijgen voor tijdelijke verhuur van panden (zgn. anti-kraak).

De Amsterdamse stadswethouder van Volkshuisvesting Tjeerd Herrema gaat zelfs nog een stapje verder, door te stellen dat kraken het ontstaan van culturele broedplaatsen ("Zonder krakers had je geen Paradiso of Melkweg"), onderdak biedt aan studenten en vervult kraken een functie bij het tegengaan van verloedering. Daarentegen bestonden Paradiso en de Melkweg al ver voordat in Nederland überhaupt van kraken sprake was.

Momenteel is kraken strafbaar als het gekraakte pand voor de kraak korter dan een jaar leeg staat. Kraken van panden die langer dan twaalf maanden leegstaan, wordt gedoogd. Minister Dekker (Volkshuisvesting) wil hierin verandering aanbrengen en kraken geheel verbieden.

Bronnen bewerken