Europees Parlement gaat stemmen over afschaffing zomertijd

27 oktober 2017 
Een aantal leden binnen het Europees Parlement gaat een resolutie in stemming brengen over afschaffing van de zomertijd. Naar verwachting zal de resolutie in december worden aangenomen. Vervolgens zal de Europese Commissie zich erover buigen, waarna de individuele EU-lidstaten het voorstel ten slotte nog moeten goedkeuren.

Het aantal leden van het Europees Parlement dat van de zomertijd af wil is de laatste tijd sterk toegenomen. Een belangrijk argument dat indertijd is gebruikt om op in veel landen de zomertijd door te voeren is de energiebesparing die het op zou leveren, aangezien in de zomer 's avonds de lampen een uur minder lang hoeven te branden. Volgens velen is de hieruit voortvloeiende energiebesparing − zo die er al überhaupt is − echter zo gering dat het geheel verwaarloosbaar is ten opzichte van allerlei andere factoren, bijvoorbeeld de sterk variabele temperatuur in zowel winter als zomer. Daarnaast heeft de zomertijd volgens gezondheidswetenschappers veel nadelen; dat de klok eind maart steeds een uur wordt vooruitgezet, zou een te grote aanslag vormen op het natuurlijke bioritme. In de eerste dagen dat zomertijd is ingegaan zouden er steeds relatief veel verkeersongelukken zijn doordat veel weggebruikers last hebben van een slaaptekort. Dit brengt ook andere gezondheidsrisico's mee, zoals de toegenomen kans op een hartinfarct. De Tsjechische politicus Pavel Svoboda heeft een uitgebreide studie gepresenteerd waaruit zou blijken dat de zomertijd allerlei nadelen heeft, zonder dat er ook maar enig voordeel tegenover staat. In 2014 bracht de Europese Commissie al een rapport uit waarin aan de voordelen van de zomertijd wordt getwijfeld.

Er zijn overigens ook argumenten opgevoerd om niet de zomertijd, maar de huidige standaardtijd ofwel wintertijd (die o.a. in Nederland eigenlijk de oorspronkelijke tijd is) af te schaffen. Het het hele jaar door hanteren van wat nu de zomertijd is, zou onder meer zorgen voor energiebesparing, doordat het dan 's winters een uur langer licht zou blijven.

BronnenBewerken