EU-top over migratiebeleid in Brussel

24 juni 2018 

In Brussel zijn 16 leiders van de Europese Unie vandaag in een informeel spoedberaad bijeengekomen om te discussiëren over het migratiebeleid van de EU, in het bijzonder het verdelen van migranten tussen de lidstaten onderling. De Duitse bondskanselier Angela Merkel hield na afloop van de bijeenkomst een toespraak, waarin ze benadrukte dat alle lidstaten verantwoordelijk zijn voor alle onderdelen van het beleid.

Over vier dagen zullen de EU-leiders opnieuw in Brussel bijeenkomen voor ene groter beraad. Het is de bedoeling dat er dan er een concreet plan komt om de migratie naar de EU en het onderling verdelen van migranten beter in banen te leiden. Dit kan onder meer betekenen dat bepaalde lidstaten weer grenscontroles kunnen verwachten.

Met name in Duitsland en Italië (dat sinds kort een veel restrictiever asielbeleid kent) is migratie momenteel een erg heet hangijzer, maar ook elders in de EU is er grote verdeeldheid. Bepaalde landen zoals Hongarije nemen vrijwel geen migranten meer op. In Hongarije is deze week zelfs een wet aangenomen die niet alleen illegaliteit, maar ook hulp aan illegalen strafbaar stelt.[1]

Bronnen

bewerken