Duitse rechter: "Wikimedia Foundation moet schadelijke beschuldigingen van website halen"

1 november 2018 

Een rechter heeft de Wikimedia Foundation aansprakelijk gesteld voor de inhoud van de encyclopedie. Reden is een klacht van IT-professor Alexander Waibel, toen hij in een artikel over hemzelf op Wikipedia werd beschuldigd van feiten zonder dat die werden onderbouwd.

Onderzoek naar spraakherkenning

In het bewuste artikel werd geïnsinueerd dat de professor - die onderzoek deed naar spraakherkenning - samenwerkte met de Amerikaanse geheime dienst, NSA. Die laatste kwam enkele jaren geleden in het nieuws toen bleek dat Europeanen door de Amerikaanse inlichtingendienst massaal werden afgeluisterd. Ze zouden voor de afluistertechnologie daarbij onder meer de onderzoeken van professor Waibel hebben gebruikt. Die ontkende echter met klem de vermeende samenwerking, en stelde dat al zijn rapporten openbaar worden gepubliceerd, en dus iedereen toegang hiertoe kan krijgen.

Waibel eiste eind 2016 dat de alinea zou worden verwijderd. De passage in het artikel schaadde volgens hem zijn reputatie. De betreffende passage leverde daarvoor ook al onenigheid op onder Wikipedia-schrijvers. Projecten van Wikimedia hebben speciale regelgeving die moet voorkomen dat er schadelijk onwaarheden in artikelen terechtkomen in biografieën van levende personen. In dit geval werd er echter niet op het verzoek van Waibel ingegaan, omdat de beweringen volgens de Wikipedianen waren onderbouwd met een betrouwbare bron.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank van Berlijn oordeelde dat de auteurs van Wikipedia de aantijgingen aan Waibel hadden toegeëigend door de keuze in bewoording. "Ondanks de verwijzing naar de bron (tijdschrift MDR red.), krijgt de gemiddelde lezer de indruk dat het beschuldigingen van feiten zijn en geen verdenkingen.", oordeelde de rechter. "De beschuldiging van Duits belastinggeld dat naar de Amerikaanse geheime dienst is gevloeid, in grote mate schadelijk voor de reputatie, en daarmee smaad". De Wikimedia Foundation is volgens de Duitse rechtbank aansprakelijk voor de inhoud van haar websites. Daarnaast moet Wikipedia zich houden aan de journalistieke code.

Na het vonnis werd de passage uit het artikel verwijderd. De Wikimedia Foundation diende geen beroep in, en legde zich neer bij het vonnis.

Externe link bewerken

Bronnen bewerken

  Dit artikel vermeldt Wikimedia of één van de deelprojecten hiervan. Gelieve op te merken dat Wikinieuws zelf een deelproject van Wikimedia is.