Chinese president krijgt levenslang mandaat

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

11 maart 2018 

Chinese president krijgt levenslang mandaat

Bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres is vandaag definitief een grondwetswijziging goedgekeurd waardoor een president zijn leven lang kan aanblijven. 2958 leden van het Congres stemden voor de wijziging. Slechts twee leden stemden tegen en drie onthielden zich. Eén uitgebrachte stem was ongeldig. Sinds 1982 gold in China de regel dat een president maar voor maximaal twee termijnen van vijf jaar mag aanblijven. Dit was gedaan om te voorkomen dat een bloedige dictatuur zoals die onder Mao Zedong zich nog eens zou herhalen.

De grondwetswijziging betekent dat de huidige president Xi Jinping, die in 2013 president van China werd en volgens de oude regel dus uiterlijk in 2023 zou hebben moeten aftreden, nu tot zijn dood kan aanblijven. In de grondwet is nu bovendien vastgelegd dat kritiek op de president geldt als een wetsovertreding en dus als iets strafbaars.

Er is veel kritiek de grondwetswijziging, inclusief vanuit politieke kringen. Niettemin stond al van tevoren vrijwel vast dat het Volkscongres er massaal mee zou instemmen.

Bronnen bewerken