CBS: consumentenvertrouwen nooit eerder zo laag

21 april 2022 

Het vertrouwen dat Nederlandse consumenten hebben in de economie is sinds het begin van de metingen in april 1986 nog nooit zo laag geweest als deze maand, en overtreft het dieptepunt tijdens de eurocrisis (in maart 2013). Dit blijkt uit de nieuwste cijfers hierover van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het consumentenvertrouwen komt in april 2022 uit op -48, vorige maand was dit nog -36. Het gemiddelde hiervan over de afgelopen 20 jaar is -8. Ook de koopbereidheid is deze maand historisch laag (-34), en de deelindicator economisch klimaat daalde van -58 naar -69. Het CBS hanteert voor al deze cijfers een methode waarbij consumenten en huishoudens worden bevraagd over hun economische en financiële situatie in zowel de afgelopen als de komende 12 maanden.

Het CBS vraagt consumenten tijdens deze onderzoeken niet naar de oorzaken van hun gedaalde vertrouwen, maar aangenomen wordt dat de stijgende voedsel- en energieprijzen – met bijbehorende inflatie – een belangrijke rol spelen. De prijsstijgingen hebben op hun beurt als voornaamste oorzaken het na-effect van de coronapandemie en de huidige oorlog in Oekraïne, die ertoe leidt dat veel (Europese) landen zo snel mogelijk van gas uit Rusland af willen.

De economische positie van consumenten is overigens juist relatief gunstig, met krapte op de arbeidsmarkt en veel baanzekerheid.

Bronnen bewerken