CBS: armoede in Nederland toegenomen in 2016

Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

17 januari 2018 

CBS: armoede in Nederland toegenomen in 2016

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat, volgens de definities van armoede die het CBS hanteert, het aantal huishoudens in Nederland dat in armoede leeft in 2016 met 3,3% is toegenomen. In dat jaar hadden ca. 224.000 huishoudens gedurende langere tijd (wat betekent: minimaal vier jaar) een inkomen onder de zogenoemde "lage-inkomensgrens", zo'n 15.000 meer dan in 2015. Het totale aantal huishoudens in Nederland met een laag inkomen bleef in 2016 stabiel ten opzichte van een jaar eerder, nl. 8,2%.

In 2014 en 2015 daalde de totale armoede nog licht. Het CBS verwacht dat ook over de gehele periode 2017-2018 het totale percentage huishoudens met een laag aankomen licht zal dalen dankzij de steeds verder aantrekkende economie. In 2017 is vermoedelijk nog geen sprake geweest van een daling hiervan.

Met name mensen in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar leven vaak in armoede. Zij hebben nog geen recht op pensioen en moeten rondkomen van een uitkering als ze geen baan hebben.

Bronnen bewerken